Свят

Син безопасен морски коридор за евакуация на моряци и кораби от зоната на военни действия

IMO проведе извънредна сесия за обсъждане на последствията за корабоплаването и моряците от ситуацията в Черно и Азовско море.

Съветът на Международната Морска Организация (IMO) проведе извънредна сесия (C/ES.35) на 10 и 11 март, за да обсъди последствията за корабоплаването и моряците от ситуацията в Черно и Азовско море.

Съветът взе решение да насърчи създаването, като временна и спешна мярка, на син безопасен морски коридор, който да позволи безопасната евакуация на моряци и кораби от високорисковите и засегнатите райони в Черно и Азовско море до безопасно място с цел защита на живота на моряците, осигуряване на навигацията на търговските кораби, възнамеряващи да използват този коридор, за избягване на военни атаки и защита и обезопасяване на морското пространство.

В тази връзка Съветът, като взе предвид чувствителността на въпроса, прикани генералния секретар да си сътрудничи със съответните органи и да предприеме необходимите незабавни действия за да инициира създаването и да съдейства за въвеждането на син безопасен морски коридор в Черно и Азовско море, да информира държавите-членки за развитието и да докладва на следващата сесия на Съвета.

Генералният секретар изрази ангажимента си да предприеме незабавни действия за реализиране на син безопасен морски коридор със сътрудничеството на съответните страни, включително крайбрежните държави.

Предложения за подпомагане на моряците:
  1. Като приоритет на корабите следва да бъде разрешено да отплават от пристанищата на Украйна при първа възможност без заплаха от нападение;

  2. За корабите, които не могат да отплават незабавно или където би било опасно да го направят поради наличието на морски мини или други опасности, трябва да се създадат хуманитарни коридори, които да осигурят безопасността на моряците, като им позволят да напуснат зоната на конфликта и да се завърнат у дома;

  3. Всяка форма на тормоз на моряци поради тяхната националност следва да бъде осъдена;

  4. На засегнатите от конфликта моряци следва да бъде разрешен свободен достъп до комуникация със семействата им;

  5. Държавите трябва да гарантират, че моряците имат достъп до заплатите си;

  6. Държавите следва да признаят статута на ключови работници на морските лица и да разрешат тяхното свободно придвижване;

  7. Като се има предвид статута на ключови работници на моряците, участващите държави трябва категорично да обмислят освобождаването на своите моряци от задължителна военна служба; и

  8. Когато на служителите на държавния пристанищен контрол се представят документи с изтекъл срок на валидност, трябва да се приложи прагматичен подход към инспекцията, като се има предвид изключителният характер на ситуацията.

За Maritime Global

Maritime Global се реализира по моя идея и изпълнение, с доброволен и безвъзмезден труд, в личното ми свободно време и се финансира изцяло с лични средства от мен. Всеки, който има желание да публикува материал или да съдейства по друг начин за развитието на сайта, нека се чувства свободен да се свърже с мен.