СвятТехнологии

Oshima Shipbuilding и DNV GL подписаха договор за стратегическо сътрудничество

Стимулирани от стратегията на IMO за намаляване на емисиите на парникови газове, “Oshima Shipbuilding” и класификационната организация „DNV GL“ подписаха договор за дългосрочно стратегическо сътрудничество, с цел съвместно проучване и разработване на нови проекти за кораби за насипни товари.

Първият проект, резултат от сътрудничеството, „Oshima Ultramax 2030“, водещ до 50% намаляване на EEDI (Energy Efficiency Design Index)1, беше представен на търговското изложение Nor-Shipping в Осло.

Партньорите имат за цел да продължат стратегическото си сътрудничество до 2030 г., прокарвайки пътя към сценария за нулеви емисии на Международната Морска Организация (ММО), който постепенно ще се внедрява, чрез годишни съвместни промишлени проекти. Ще бъдат поканени да се присъединят и други партньори.

Иновативният проект „Oshima Ultramax 2030“, е разработен в сътрудничество с водещия производител на двигатели „Wärtsilä“. С близо 50% по-нисък EEDI в сравнение с подобни плавателни съдове, този Ultramax проект е един от най-ефективните досега. Той е с максимално високи експлоатационни характеристики и същевременно минимизира емисиите, използвайки LNG като гориво. Има оптимизирана форма на корпуса и платно за генериране на допълнителна движеща сила. В допълнение, проектът предлага ултраниски емисии в пристанище, чрез използване на слънчеви панели и батерия за покриване на нуждите от електроенергия при престои и пристанищни операции.

„Oshima Shipbuilding“ и „DNV GL“ от много години работят в тясно сътрудничество, което доведе до близо 200 кораба, предадени и в строеж, от „Oshima“ под „DNV GL“ клас, и с това стратегическо споразумение искаме да разширим нашето сътрудничество“, каза Eiichi Hiraga, президент на „Oshima Shipbuilding“. „За нас е удоволствие да предоставим иновативни проекти заедно през следващите години.“


1 Energy Efficiency Design Index (EEDI) стана задължителен за нови кораби с изменение на MARPOL Annex VI – резолюция MEPC.203 (62)