Инспекции

България вече не фигурира като флаг в класациите на Парижкия меморандум за разбирателство за ДПК

На петдесет и второто си заседание миналия месец, комитетът на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол одобри резултатите от инспекциите за 2018 г. и прие нов списък с класиране на флаговите и признатите организации (ПО). Този списък влиза в сила от 1 юли 2019 г.

„Белият, сивият и черният“ списъци представят пълния спектър, от флагове с добро представяне до флагове с лошо представяне. Последните се считат за флагове с висок или много висок риск. Списъкът се базира на общия брой инспекции и задържания за период от 3 години за флаговете с най-малко 30 проверки през този период.

За 2018 г., „Белият, сивият и черният“ списъци включват общо 73 флага: 41 от „Белия списък”, 18 от „Сивия списък” и 14 от „Черния списък”. През 2017 г., общият брой на флаговите администрации в списъка също беше 73, от които 40 от Белия списък, 20 от „Сивия списък“ и 13 от „Черния списък“.

В белия списък са флаговете с добро представяне, с постоянно нисък брой на задържания. В сравнение с 2017 г. броят на флаговете в него се е увеличил с един. Литва и Русия влязоха в Белия списък, докато Саудитска Арабия изпадна в сивия списък.

Флаговете със средно представяне са в сивия списък. Тяхното попадане в този списък може да послужи, като стимул за подобряване и преминаване към белия списък. В същото време флаговете в края на сивия списък трябва да бъдат внимателни и да не пренебрегват контрола над своите кораби рискувайки да попаднат в черния списък през следващата година.

В тазгодишния сив списък попадат общо 18 флага. Миналата година в него бяха записани 20 флага. Нов в сивия списък е вече споменатият флаг на Саудитска Арабия. Вануату премина от черния в сивия списък. България вече не фигурира като флаг в класирането.

Флагът на Албания изпадна в черния списък. Нов в класацията и в черния списък е флагът на Монголия.

В продължение на няколко години комитетът наблюдава внимателно представянето на ПО, действащи от името на флаговете. Минимум 60 проверки на ПО са необходими, за да попаднат те в класациите и в някой от списъците. През 2018 г. в тях влизаха 32 ПО.

Класирането на ПО е подобно на миналогодишното, с 4 ПО с много ниско представяне.

Отговорностите на признатите организации при повдигане на забележки със задържане на корабите, са публикувани от 1999 година. Когато в съответствие с критериите на Парижкия меморандум една или повече забележки със задържане се регистрират на дадена призната организация, тя се назначава за „отговорна ПО“ и се уведомява. От 566 задържания, регистрирани през 2018 г., 97 (17%) са отнесени към ПО в сравнение с 14,3% през 2017 година.

От 1 юли 2019 г. за изчисляване на рисковия профил на корабите ще се използват новите списъци.

Можете да изтеглите списъците  в .pdf формат от долния линк