СвятТехнологии

Vera: Автономен транспорт между логистичен център и пристанище (Видео)

Електрическият, свързан и автономен автомобил Vera на Volvo Trucks ще бъде част от интегрирано решение за транспортиране на стоки от логистичен център до пристанищен терминал в Гьотеборг, Швеция.

Заданието е резултат от ново сътрудничество между Volvo Trucks и фирмата за фериботи и логистика DFDS. Целта на сътрудничеството е Vera да се внедри в реално приложение, което ще осигури свързана система за непрекъснат поток от стоки от логистичен център на DFDS до пристанищен терминал за дистрибуция по целия свят.

През 2018 г. Volvo Trucks представи първото си електрическо, свързано и автономно решение, проектирано за повтарящи се операции в логистични центрове, фабрики и пристанища. Автомобилът Vera е подходящ за превоз с висока точност на големи обеми от стоки на къси разстояния.

„Вече имаме възможност да внедрим Vera в идеална среда и да продължим да развиваме неговия потенциал за други подобни операции“, казва Микаел Карлсон, вицепрезидент „Автономни решения“ във Volvo Trucks.

Целта е да се внедри свързана система, състояща се от няколко автомобила Vera, наблюдавани от контролна кула. Това ще даде възможност за плавен и постоянен поток, който отговаря на изискванията за по-голяма ефективност, гъвкавост и устойчивост. Сътрудничеството с DFDS е първата стъпка към внедряването на Vera в реално транспортно задание по предварително определени обществени пътища в промишлена зона.  

„Искаме да сме в челните редици на свързания, автономен транспорт. Това сътрудничество ще ни помогне да разработим ефикасно, гъвкаво и устойчиво дългосрочно решение за получаване на автономни автомобили, които пристигат пред вратата ни, осигурявайки предимства на нашите клиенти, околната среда и нашия бизнес”, казва Торбен Карлсен (Torben Carlsen), изпълнителен директор на DFDS.

Автономното транспортно решение ще бъде доразвито от гледна точка на технологиите, управлението на операциите и адаптирането на инфраструктурата, преди да може да функционира напълно. Освен това ще бъдат взети необходимите предпазни мерки за безопасност в отговор на обществените изисквания за безопасно преминаване към автономни превози.

Тъй като Volvo Trucks натрупва все повече опит, Vera има потенциала да се използва в подобни приложения като допълнение към съвременните транспортни решения.

„Автономните превози с ниски нива на шума и нулеви емисии на отработени газове ще играят важна роля в бъдещето на логистиката и ще бъдат от полза както за бизнеса, така и за обществото. Считаме това сътрудничество за важно начало и искаме да засилим напредъка в тази област. Vera може да има ограничение на скоростта, но не и ние. Тестването вече започна и възнамеряваме да внедрим решението през следващите години“, добавя Микаел Карлсон.

Факти:
  • Заданието е да се превозват контейнери от логистичния център на DFDS в Гьотеборг до пристанищен терминал според необходимия капацитет.
  • Автономната система се наблюдава от оператор в контролна кула, който отговаря също и за транспорта.
  • Решението е подходящо за повтарящи се потоци с максимална скорост от 40 км/ч.
  • Адаптирането на инфраструктурата е част от обхвата при прилагането на общата транспортна система, включително автоматизираните врати на терминалите.
  • Volvo Trucks и DFDS са основните партньори, но няколко участници са ангажирани с изпълнението на първото задание на Vera.
  • DFDS предоставя фериботни и транспортни услуги в Европа и Турция, като генерира годишни приходи от около 17 млрд. DKK. Разполага с 8000 служители на кораби и в офиси в 20 държави. Седалището на DFDS е в Копенхаген и компанията е листвана на борсата NASDAQ в Копенхаген.
  • Инициативата се осъществява с подкрепата на Шведската агенция за иновации Vinnova, Шведската транспортна администрация и Шведската агенция по енергетика чрез Стратегическата програма за научни изследвания и иновации за превозни средства FFI.