България

ДППИ с втора живописна сграда – лице на пощенска картичка на ЕК

Втора живописна фотография на построен от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ обект по европроект е отличена в конкурса на Европейската комисия „Европа в моя регион“.

Избраната снимка е на Речния информационен център в гр. Русе, изграден по проект „Създаване на речна информационна система по българската част на река Дунав“ – БУЛРИС, финансиран по ОП „Транспорт 2007 – 2013 г.“.

Това е второ отличие за ДППИ в конкурса за фотоси на успешно реализирани международни проекти, след като красива фотография на Бреговия център за управление и информационно обслужване на корабоплаването в гр. Бургас беше избрана в състезанието за месец март 2019 г.

България е първата страна в Европа с административен и оперативен център за контрол на трафика по река Дунав. Центърът за речни информационни услуги – Русе е открит на 10 септември 2015 г. Системата БУЛРИС представлява комуникационна мрежа в съответствие с всички технически насоки при планирането, въвеждането и оперативното използване на речните информационни системи (РИС) с цел осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища.


Източник ДППИ