МестниРегулативни

Канада глоби кораб за неспазване на ограничение на скоростта в залива Свети Лаврентий

„Транспорт Канада“ глоби кораб за неспазване на ограничение на скоростта в залива „Свети Лаврентий“.

Правителството на Канада въведе няколко мерки за справяне с рисковете от морския транспорт, пред които са изправени Бискайските китове (известни още като Северноатлантически гладки китове). Една от въведените мерки включва ограничение на скоростта в залива „Свети Лаврентий“ до 10 възела в определени зони. При нарушения, правителството на Канада предприема бързи действия.

На 18 юли, министърът на транспорта на Канада, Марк Гарно, обяви че на кораба „Big Eagle“ е наложена глоба от 6000$, за неспазване на задължителните временни ограничения на скоростта.

На 8 юли 2019 г. „Транспорт Канада“ въведе допълнителни предпазни мерки, за да адресира рисковете от корабоплаването, пред които са изправени китовете. Те включват разширяване на изток, на досегашната зона, в която корабите трябва да се движат със скорост до 10 възела през целия сезон и нов коридор, където корабите са длъжни да се движат със скорост до 10 възела, когато в района са забелязани Бискайски китове. Сега ограниченията се отнасят за кораби с дължина над 13 метра.

„Транспорт Канада“ разширява дейността си по наблюдение на китовете чрез своята национална програма за наблюдение от въздуха и увеличава наблюдението до два полета на ден, ако времето позволява.

За да се гарантира спазването на ограничението на скоростта, „Транспорт Канада” заедно с Канадската брегова охрана наблюдават трафика в залива Св. Лаврентий. „Транспорт Канада” ще разследва всички случаи на нарушение.

Съгласно SHIP SAFETY BULLETIN No.: 11/2019 на „Транспорт Канада“

Правителството на Канада установява сезонни ограничения на скоростта в определени райони. Ограниченията включват „статична зона“ и „динамични сектори“.  Новите правила влизат в сила от 09.07.2019г. Те въвеждат следните изменения:

 • Тъй като ограничението на скоростта в „статичната зона“ може да бъде отменяно, когато има неблагоприятни метеорологични условия в района, „статичната зона“ е разделена на две части, за да се намали въздействието от отмяната на задължителното ограничение на скоростта. Това изменение ще бъде в сила до края на годината.
 • Добавен е динамичен сектор Е и „статичните зони“ са разширени, за да обхванат областта около новия „динамичен сектор“ Е.
 • Ограниченията на скоростта се прилагат за всички кораби с дължина над 13 m.
Карта на районите с ограничение на скоростта в залива Св. Лаврентий
Карта на районите с ограничение на скоростта в залива Св. Лаврентий
Статични зони

В „статичните зони“ всички кораби с дължина над 13 метра (LOA) трябва да се движат със скорост не повече от 10,0 възела спрямо дъното.

Нови координати за северната статична зона:

 • 50° 20’ N 065° 00’ W
 • 49° 13’ N 065° 00’ W
 • 48° 40’ N 064° 13’ W
 • 48° 40’ N 062° 40’ W
 • 48° 00’ N 061° 00’ W
 • 49° 04’ N 061° 00’ W
 • 49° 04’ N 062° 00’ W
 • 49° 43’ N 063° 00’ W
 • 50° 20’ N 063° 00’ W

Нови координати за южната статична зона:

 • 48° 40’ N 065° 00’ W
 • 48° 40’ N 062° 40’ W
 • 48° 00’ N 061° 00’ W
 • 47° 10’ N 062° 30’ W
 • 47° 10’ N 065° 00’ W

Корабите ще бъдат уведомени предварително чрез навигационни предупреждения (NAVWARN), за кой от тези участъци не се прилага ограничение на скоростта поради неблагоприятни метеорологични условия.

Динамични сектори

В „статичните зони“ има 5 „динамични сектора“ –  A, B, C, D и E

Когато правителството на Канада установи, че Бискайски китове не се намират в тези сектори, корабите могат да преминават през тях с безопасна експлоатационна скорост. В случай, че в някой „динамичен сектор“ има китове, корабите с дължина над 13м.:

 • Ще бъдат уведомени чрез NAVWARN
 • Трябва да се движат със скорост не повече от 10,0 възела спрямо дъното в този сектор.

Координати на динамичните сектори:

Сектор A

 • 49° 41’ N, 065° 00’ W
 • 49° 20’ N, 065° 00’ W
 • 49° 11’ N, 064° 00’ W
 • 49° 22’ N, 064° 00’ W

Сектор B

 • 49° 22’ N, 064° 00’ W
 • 49° 11’ N, 064° 00’ W
 • 48° 48’ N, 063° 00’ W
 • 49° 00’ N, 063° 00’ W

Сектор C

 • 49° 00’ N, 063° 00’ W
 • 48° 48’ N, 063° 00’ W
 • 48° 24’ N, 062° 00’ W
 • 48° 35’ N, 062° 00’ W

Сектор D

 • 50° 16’ N, 064° 00’ W
 • 50° 00’ N, 064° 00’ W
 • 49° 56’ N, 063° 00’ W
 • 50° 16’ N, 063° 00’ W

Сектор E

 • 48° 35’ N, 062° 00’ W
 • 48° 24’ N, 062° 00’ W
 • 48° 10.5’ N, 061° 00’ W
 • 48° 00’ N, 061° 00’ W
Ограничения на скоростта в динамичните сектори

Тези ограничения на скоростта ще се прилагат в продължение на 15 дни от датата, на която са издадени. Ограничението може да бъде удължено след 15-дневния срок, ако в сектора все още има китове. Зоните и секторите за ограничаване на скоростта ще бъдат обявявани чрез навигационни предупреждения. Тези ограничения ще бъдат в сила от 28 април до 15 ноември 2019 г. Датите могат да се променят в зависимост от присъствието на китове.

През този период корабите с дължина над 13м., трябва да намалят скоростта си, така че тя да не надвишава 10,0 възела спрямо дъното, когато в района има китове. Извън ограничителния период, намаляването на скоростта е доброволно.

Навигационните предупреждения с ограничения на скоростта се считат за Известия до корабоплавателите (Notices to Shipping), които корабите трябва да спазват съгласно Правило 7 на Международните правила за предотвратяване на сблъскванията по море (МППСМ).

Ограниченията на скоростта са включени в месечните известия до мореплавателите (Notices to Mariners). Те се излъчват и чрез навигационни предупреждения (NAVWARNs).

Неспазването на изискванията може да доведе до:

 • административни санкции в размер от 6 000$ до 25 000$ и / или
 • наказателни санкции съгласно Canada Shipping Act, 2001

SHIP SAFETY BULLETIN No.: 11/2019 може да изтеглите от тук.