Сигурност

Мерки по сигурността за корабите в Ормузкия проток, Оманския и Персийския заливи

Повишено ниво на сигурност за всички кораби плаващи в Ормузкия проток, Оманския залив и Персийския залив препоръчва „Gard“. Това е в резултат на инцидентите от 19 юли 2019г. и повишеното напрежение в района.

„Gard“ препоръчва прилагането на редица мерки по сигурността за корабите в Ормузкия проток, Оманския и Персийския заливи, като припомня за последните събития в този район:

На 19.07.2019, кораб под английски флаг беше задържан от Иран в Ормузкия проток.

На 13.06.2019, два танкера бяха атакувани с взривни устройства близо до Ормузкия проток.

На 12.05.2019, четири танкера бяха атакувани с взривни устройства на рейда пред Фуджейра.

„Gard“ препоръчва следните основни мерки по сигурността за корабите в Ормузкия проток, Оманския залив и Персийския залив:

 • Да се придържат към “BMP5 – Best Management Practises To Deter Piracy And Enhance Maritime Security In The red Sea, Gulf Of Aden, Indian Ocean And Arabian Sea”, който може да бъде свален от www.maritimeglobalsecurity.org;
 • Да се регистрират в UKMTO при влизане в зоната за доброволно докладване (Voluntary Reporting Area) на Индийския океан (VRA);
 • Извършване на нова оценка на риска и заплахите за конкретния рейс и преглед на корабния план по сигурността;
 • При оценката на риска да се вземат под внимание: безопасна скорост, дневен / нощен транзит, безвахтено обслужване на машинно отделение и др.;
 • Провеждане на учение по сигурността преди навлизане в зоната с повишен риск;
 • Получаване на актуална информация от корабните агенти и местни източници;
 • Спазване изискванията на флаговата администрация.

Някои флагови администрации наложиха повишено ниво на сигурност за кораби плаващи в Ормузкия проток, Оманския залив и Персийския залив. Норвежката флагова администрация изисква предприемане на мерки еквивалентни на ниво на сигурност 2 в района с граници N25° – N28° и E054° – E058°. Флаговата администрация на Великобритания повиши нивото на сигурност за кораби плаващи в Ормузкия проток на ниво 3, като изисква корабите под неин флаг да избягват този район до следващ нотис.

Централното командване на САЩ, обяви че разработва мултинационална операция с име „Операция Сентинел“ (Operation Sentinel), с цел повишаване на наблюдението и сигурността на основните водни пътища в Средния изток, осигуряване на свободна и безопасна навигация и намаляване на напрежението в района.

За да се гарантира безопасността на корабите и за да могат военноморските сили да осигурят защита за световната търговия, BIMCO, ICS, INTERTANKO и OCIMF разработиха насоки за докладване (reporting guidance), за кораби преминаващи през Ормузкия проток, Оманския залив и Персийския залив. Те изискват:

а) Регистриране на кораба в UKMTO при влизане в Voluntary Reporting Area (VRA) с цел да се предаде информацията към флотите участващи в „Операция Сентинел“.

б) 24-48 часа предварително да се предостави на UKMTO плана за транзитиране на Ормузкия проток и Персийския залив, включително:

 • Времето на влизане/излизане от сепарационната зона на Ормузкия проток;
 • План за прехода през Ормузкия проток и Персийския залив;
 • Всички рестрикции и ограничения на скоростта;
 • Националност на екипажа.

в) Капитаните да се уверят, че контактите с UKMTO и USNAVCENT NCAGS  са коректни (USNAVCENT  – United States Naval Forces Central Command ) (NCAGS – Naval Cooperation and Guidance for Shipping)

г) В случай на инцидент или съмнения, капитаните незабавно да се свърже с UKMTO

д) Капитаните да отговарят на всички повиквания по VHF от коалиционните флоти. Канал 16 е твърде натоварен  ще бъде предложена друга честота.

е) Капитаните да подготвят, разпечатат и да разполагат с правилен отговор, в случай че бъдат повикани по VHF.

“Gard” препоръчва насоките за докладване да бъдат поставени на видно място на мостика.

 „Gard“ съветва своите членове и клиенти да обърнат внимание на препоръките на OCIMF, ICS, BIMCO INTERCARGO и INTERTANKO публикувани в тяхно изявление от 3.07.2019г. В него са посочени следните мерки за намаляване на риска:

 • Поддържайте пълна и бдителна вахта на мостика;
 • Осигурете допълнителни наблюдатели към навигационната вахта и на крилата на мостика със специална задача да следят за приближаващи малки плавателни съдове;
 • Уверете се, че наблюдателите са инструктирани да извършват бдително наблюдение назад към кърмата и встрани;
 • Използвайте бинокли за нощно виждане и преценете необходимостта от снабдяване с допълнителни бинокли;
 • Поддържайте стриктна радиовахта и установявайте контакт с всички приближаващи кораби;
 • Спазвайте стриктно всички забранени зони и инструкции от крайбрежните държави;
 • Убедете се, че стриктно се изпълняват мерките за съответното ниво на сигурност;
 • Преценете необходимостта от използване на допълнителни невъоръжени наблюдатели към наетите за преминаване на района с висок риск от пиратски нападения (High Risk Area (HRA)) (да се има предвид, че северната част на Оманския залив не е част от HRA);
 • Осигурете водонепроницаемостта на ход и на котва;
 • Инициирайте запис на VDR/SVDR в случай на атака или подозрителна активност;
 • Ако по време на транзита се обяви заплаха от мини, преместете целия екипаж над водолинията;
 • Поставете извънбордно осветление, където е възможно, при условие че то не пречи на безопасното наблюдение, особено над кърмата. Използвайте прожектори (searchlights), ако има такива;
 • Извършвайте визуални огледи на корпуса;
 • Поддържайте радиовахта на съответните VHF и други комуникационни канали;
 • Уверете се, че цялото противопожарно оборудване, включително аварийна пожарна помпа, е готово за незабавно използване;

Дръжте AIS включен. Не е необходимо да има информацията за последното и следващото пристанище на назначение.