СвятТехнологии

Уникална безжична IoT сензорна технология следи за безопасността на екипажа

Норвежката компания „ScanReach“ е разработила първата в света безжична IoT сензорна технология, позволяваща контрол на екипажа и оборудването в сложни и ограничени стоманени среди.

Чрез безжична IoT сензорна технология на Норвежката компания „ScanReach“ , пригодена за сложни и ограничени среди със стоманени прегради, вече е възможна безжичната свързаност с хора, оборудване и товари във вътрешността на кораби и платформи.

При аварийни ситуации на борда на кораби и платформи установяването на контрол над екипажа е основен приоритет. Съществуващите решения и процедури за проверка на наличността са базирани предимно на ръчно преброяване и използване на хартиени листи. Това е сложен процес, който изисква време и често води до опасни ситуации и риск от загуба на човешки живот. Забавянето при проверката за липсващи членове на екипажа и тяхното откриване води до забавяне при мобилизирането на помощта и осигуряването на потенциално животоспасяващо лечение.

Решението „In:Range“ използва интелигентна безжична IoT сензорна технология с ниска консумация на енергия, осигуряваща на спасителните екипи незабавна представа за местонахождението на всеки от екипажа в реално време. Тази информация може да бъде споделяна, чрез облачни структури, с различни заинтересовани страни, като корабособственика, оператора на кораба, застрахователи, брегови организации и спасителни служби. Това позволява съдействие при вземане на решение и осигурява помощ при аварийни ситуации.

In:Range“ предоставя уникален начин за справяне с аварийни ситуации и извършване на тренировки.

По отношение на поверителността и събирането на данни, е важно да се отбележи, че „In: Range“ проследява екипажа само по време на обучение и аварийни ситуации. Оборудването ще алармира със светлинен сигнал, когато е активирано проследяване. Не се записват данни, докато системата е в „режим на заспиване“ и не бъде активирана.

In: Range“ се състои от следните основни елементи:

  • Лични маркери

  • Сензори разположени по кораба

  • Централен модул за обработка на данните

  • Екран за визуализиране

При движение на член от екипажа, неговият личен маркер се регистрира от най-близкия сензор и информацията се предава безжично до централния модул. Свързан компютър събира информация за местонахождението на екипажа от централния модул я визуализира на монитор.

Системата е лесна за инсталиране, което може да бъде извършено от екипажа по време на нормалната експлоатация на кораба.

Източник: „ScanReach“