СвятТехнологии

Японски консорциум ще разработва първия изцяло електрически танкер (Видео)

„Asahi Tanker Co.“ Ltd., „Exeno Yamamizu Corporation“, „Mitsui O.S.K. Lines“ Ltd. и „Mitsubishi Corporation“, обявиха споразумение за стратегическо партньорство за предоставяне на нови инфраструктурни услуги в морската корабна индустрия, които се фокусират върху електрически задвижвани кораби. Тяхната новосъздадена компания „e5 Lab.“ Inc. („e5 Lab“) ще разработва и насърчава по-широкото използване на тези сравнително чисти видове морски транспорт.

Първата цел на „e5 Lab“ ще бъде да построи първия в света танкер с нулеви емисии до средата на 2021г.

Има редица предизвикателства, пред японската морска индустрия (виж по-долу), които „e5 Lab“ ще се стреми да адресира чрез консолидиране на технологии, опитност и мрежите на своите четири основни акционери. Новата компания ще разработи платформа за предоставяне на набор от услуги, базирани на предимствата на електрически задвижвани плавателни съдове и други авангардни технологии. Целта е да се използва тази платформа за насърчаване на устойчив растеж и развитие в морската корабна индустрия.

Седем предизвикателства, пред които ще се изправи „e5 Lab“

  1. Контрол на емисиите на парникови газове и принос в борбата с неблагоприятните въздействия от изменението на климата чрез преминаване на корабите към електрическо задвижване.

  2. Подобряване на работната среда и справяне с недостига на екипаж чрез модернизиране на бордовите комуникационни системи.

  3. Използване на сложни сензорни технологии за подобряване на поддръжката и мениджмънта на корабите, като по този начин се осигури, че застаряващите плавателни съдове могат да се експлоатират възможно най-безопасно.

  4. Използване на автономни технологии и комплексни данни, за да се осигури подкрепа на екипажите от брега и безопасна, надеждна и ефективна експлоатация на корабите.

  5. Предлагане на платформа за електрически задвижвани кораби на всички заинтересовани страни в морската индустрия (включително корабостроители, производители на оборудване, корабособственици, корабни оператори и собствениците на товари), стандартизиране на корабите и принос в разработването на модел за устойчив растеж в отрасъла.

  6. Предлагане на стандарти за бързо и широко приложение на технологиите от ново поколение.

  7. Използване на акумулаторни батерии с голям капацитет, за осигуряване на аварийно, резервно захранване и подпомагане при планирането на непрекъснатостта на бизнеса на местните общности.

Първата цел на „e5 Lab“ ще бъде да построи първия в света танкер с нулеви емисии до средата на 2021 г. Танкерът ще бъде предназначен за крайбрежно плаване, захранван от батерии с голям капацитет и ще оперира в Токио Бей. Компанията ще разработва и други видове плавателни съдове с електрическо задвижване за да адресира гореспоменатите предизвикателства.

Освен това, „e5 Lab“ активно ще насърчава електрификацията както на крайбрежни, така и на океански плавателни съдове, и ще обединява технологиите, човешките ресурси и оперативния опит, необходими за постигане на целта на на Международната морска организация (MMO), за намаляване на емисиите на парниковите газове с 50% колкото може по-рано (MMO цели до 2050г. да постигне намаляване на годишните емисии на половина в сравнение с нивата им през 2008 г.).

Чрез предоставянето на 5 пъти „е“ (“Electrification,” “Environment,” “Evolution,” “Efficiency,” и “Economics”) „e5 Lab“ ще предложи модерни иновации на обществото.

Пресцентър на Asahi Tanker Co., Ltd.