България

Продължава работата по модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“

В ход са дейностите по модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“ в район „Аспарухово“.

Проектът се реализира с безвъзмездна финансова помощ по Програмата за морско дело и рибарство, със съфинансиране от Община Варна. Общата стойност е 13,6 млн. лв., а продължителността – 30 месеца, до ноември 2020 година. До момента е насипана тилната територия на терена със скална маса, изградени са 100 метра от основната конструкция на източния ограден мол, започнато е изграждане на основната конструкция на западния ограден мол, обясни на пресконференция днес ръководителят на проекта Румяна Гороломова. На срещата присъстваха част от екипа на проекта, представители на строителната фирма, архитекти, проектанти и геодезисти.

Проект на рибарско пристанище Карантината
Рибарско пристанище „Карантината“ | Изображение: Live.Varna.bg
Проект на рибарско пристанище Карантината
Рибарско пристанище „Карантината“ | Изображение: Live.Varna.bg

Основната цел е модернизиране и реконструкция на съществуващо рибарско пристанище, чрез което ще се осигури възможност за регламентирано разтоварване, съхранение, първа продажба и спедиция на уловите от риба. Проектът дава възможност за създаване на защитена от вълнение, течения и наноси акватория с два сходящи се мола: източен и западен, с противодифракционна шпора. Ще бъде изграден хелинг, осигуряващ пускането на вода на плавателните съдове, както и тяхното изваждане на сушата за съхранение или за извършване на ремонтни дейности. Предвидени са два г-образни крана за лесно изваждане на улова, както и място за подход на мобилна цистерна за зареждане на лодките с гориво.

Изградени ще бъдат плаващи понтони за домуване на лодките на вода. В зоните за швартоване на плавателните съдове са предвидени 16 колонки за електрозахранване и водоснабдяване за нуждите на рибарите. Проектният капацитет на пристанището е общо 116 плавателни съда, в т.ч. 103 лодки, 8 места за кораби с дължина 18-24 м и 5 места за кораби над 24 м.

По западния мол на съоръжението се осигурява пешеходна алея с дължина около 100 метра. Предвидени са две панорамни площадки. Проектираната основна сграда ще бъде със смесено предназначение – обществени, търговски и обслужващи площи. Най-атрактивната част ще бъде покривът на сградата, който ще бъде оформен като амфитеатър, с видимост към морето и града. Кула с вита стълба с височина 18 метра ще осигурява достъп до заведението, до амфитеатъра и площадката.

Източник: Live.Varna.bg