СвятТехнологии

NYK провежда изпитания на автономни кораби

Nippon Yusen Kaisha (NYK) проведе първото в света изпитание на автономен кораб в съответствие с изискванията на IMO по време на преход от Китай до Япония.

Компанията започва тестове за реализиране на целта си за автономни кораби с екипажи, за по-безопасна експлоатация и намаляване на натоварването на екипажа.

Изпитанията проведени от NYK се смятат за първите в света изпитания на морски автономен надводен кораб (Maritime Autonomous Surface Ships (MASS)), в съответствие с Временните насоки на IMO за изпитания на морски автономни надводни кораби (Interim guidelines for Maritime Autonomous Surface Ships (MASS).

Корабът „Iris Leader“ с бруто тонаж 70 826, извърши преход от Синша, Китай, до Нагоя, Япония в периода от 14-и до 17-и септември и след това от Нагоя до Йокохама, Япония, от 19-и до 20-и септември, използвайки навигационната система „Sherpa System for Real ship (SSR)“. SSR извършва навигацията, като изчислява оптимални маршрути въз основа на условията в обкръжаващата среда.

По време на изпитанията, е била наблюдавана ефективността на навигационната система SSR в реални условия, докато тя събира информация за условията и средата около кораба от навигационните уреди, изчислява риска от сблъскване, автоматично определя оптимални маршрути и скорости, които са безопасни и икономични, и след това автоматично управлява кораба. Използвайки данните и опитът, натрупани по време на тези изпитания, които не могат да се получат чрез брегови симулатори, NYK доказа приложимостта на SSR и нейните предимства за безопасна и оптимална експлоатация.

NYK заявява, че тези изпитания са голяма стъпка към реализирането на целта за автономни кораби с екипажи. Компанията възнамерява да анализира данните и да продължи да разработва SSR в по-усъвършенствана система за подпомагане на навигацията, като изглади разликите между оптималния курс, избран от програмата и този, определен чрез професионална преценка.

Проверената чрез тези изпитания SSR, ще се използва и за бъдещи крайбрежни кораби, които понастоящем са изправени пред сериозен недостиг от екипажи. Системата може да се превърне в основна технология за дистанционна навигация на автономни кораби без екипажи.