Свят

Смени на екипажите в условията на COVID-19. Ще има ли скоро решение?

Извършването на смени на екипажите в условията на COVID-19 е сериозно предизвикателство, пред което е изправена световната морска индустрия.

Значителен брой моряци са принудени да удължават своите контракти и не могат да се върнат при своите семейства. Редицата ограничения наложени от различните държави и липсата на полети поставят моряците пред сериозно изпитание, а компаниите пред невъзможност от извършване на смени на екипажите в условията на пандемия на COVID-19.

Опитвайки се да намерят решение на проблема, световните индустриални организации в консултация с Международната Морска Организация (ММО), създадоха „Препоръчителна рамка от протоколи за гарантиране на безопасна смяна на екипажите и пътуване по време на пандемията на коронавирус (COVID-19). Документът беше публикуван на 5-и май 2020г.

Рамката съдържа препоръки към правителствата на държавите, корабоплавателните компании, летищните администрации и авиокомпаниите. Тя обхваща пътуването и придвижването на моряците до и от корабите с цел извършване на смени на екипажите и е разделена на 2 основни части:

 • Протоколи за изпращане на смяна до кораба (от мястото на пребиваване на моряка в една държава, със самолет, до качването му на кораб в пристанище на друга държава), общо 6 протокола според етапите на пътуване;
 • Протоколи за връщане на смяна от кораба (от кораб в пристанище на една държава, със самолет, до мястото на пребиваване на моряка в друга държава) общо 6 протокола според етапите на пътуване.
Протоколи за изпращане на смяна до кораба

Целта на тези протоколи е да се улесни безопасното пътуване на морските лица, до корабите при смени на екипажите и да се гарантира прилагането на ефективни мерки за управление и контрол на риска от заразяване с коронавирус (COVID-19) на моряците или на други лица. Тези протоколи обхващат следните етапи от пътуването:

 1. Времето прекарано в мястото на пребиваване на моряка непосредствено преди отпътуване (подготовка, хотел, пътуване до летище)
 2. Престой на летището преди излитане
 3. Времето на полета
 4. Престой на летището след пристигане, настаняване в хотел, придвижване до пристанището
 5. Времето прекарано в пристанището (придвижване в пристанището, качване на кораба)
 6. Времето непосредствено след качване на кораба
Протоколи за връщане на смяна от кораба

Целта на тези протоколи е да се улесни безопасното пътуване на моряците при репатриране до мястото на пребиваване и да се гарантира прилагането на ефективни мерки за управление и контрол на риска от заразяване с коронавирус (COVID-19) на моряците или на други лица. Те обхващат следните етапи:

 1. Престой на кораба непосредствено преди слизането на брега
 2. Напускане на кораба (слизане от кораба, придвижване в пристанището, настаняване в хотел, пътуване до летището)
 3. Престой на летището преди излитане
 4. Времето на полета
 5. Престой на летището след пристигане, настаняване в хотел, пътуване до мястото на пребиваване
 6. Времето прекарано в мястото на пребиваване на моряка непосредствено след пристигане

За съжаление всичко това са само препоръки. Тяхното изпълнение зависи от добрата воля и възможностите на правителствата на различните държави, корабоплавателните компании, местните агенти, летищните администрации и авиокомпаниите.

Другата основна пречка пред организирането на смени на екипажите е липсата на полети. Голяма част от редовните полети са спрени поради липса на пътници. Това се дължи на наложените от различните държави рестрикции за пътуване, а вероятно и на страх от пътуване в условията на пандемия на COVID-19.

Постепенно с отхлабване на мерките в различните държави, смените ще бъдат възобновени, но за съжаление, някои изисквания и ограничения свързани с COVID-19 ще останат още дълго време и ще трябва да се съобразяваме с тях.

Читател на Maritime Global, изпрати следните въпроси, на които ще се опитам да отговоря:

Въпрос: Защо Франция, Русия, Испания и Италия разрешават смени, а България не?
Отговор: Според интерактивната карта на ITF смените в тези държави са:
Франция – забранени;
Русия – позволени само за руски граждани;
Испания – позволени като разрешение се издава за всеки конкретен случай;
Италия – забранени;
България – според картата са забранени, но всички знаем, че се извършват смени на български моряци.
Правителството на всяка държава цели опазване на здравето на гражданите, като само определя правилата и изискванията, на база на конкретната епидемиологична обстановка в страната.

Въпрос: Защо морските лица в България не са признати за ключови работници, както в Румъния?
Отговор: Нямам информация за действащото законодателство в Румъния, но вярвам, че много скоро в цял свят моряците ще бъдат признати за ключови работници. Особено след предприетата от световните морски организации кампания в тази насока.

Въпрос: Смятате ли за нормално и допустимо мълчанието на всички морски организации по темата?
Отговор: Морските организации, в това число професионалните съюзи полагат усилия да намерят решение на въпроса. Доказателство е разгледаният в тази статия документ, но както беше отбелязано по-горе, одобряването и имплементирането на мерките в законодателствата на различните държави е обект на решение на правителствата на самите държави, зависи от конкретната обстановка във всяка отделна държава и изисква време.

Въпрос: Коментирайте бездействието на моряшките синдикати, на представителя на ITF за България!
Отговор: Не бих казал, че моряшките професионални съюзи бездействат. Напротив, както се вижда от разгледания в тази статия документ, те пряко и активно участват в търсенето на решения и разработването на препоръки.

Инж. Филип Карагьозов