ИнцидентиСвят

Дезинфектантите на алкохолна основа могат да бъдат опасни

International Association of Oil and Gas Producers публикува бюлетин по безопасността относно инцидент при използването на дезинфектант на алкохолна основа.

Бюлетинът разглежда инцидент при който служител използвал дезинфекциращ гел за ръце на алкохолна основа съгласно действащите препоръки за лична хигиена и защита от COVID-19.

След нанасяне на дезинфектанта, но преди той да се изпари и да изсъхне напълно, лицето докоснало метална повърхност, където натрупано статично електричество станало причина за възпламеняване на дезинфектанта, и горене с почти невидим пламък на двете ръце. Служителят успял да загаси пламъците, но получил изгаряния първа и втора степен.

Геловете за дезинфекция на ръце съдържат алкохол с определена концентрация. След тяхната употреба трябва да се осигури достатъчно време за да може гелът да изсъхне.

В интерес на безопасността, трябва да се помни, че алкохолните пари могат лесно да се възпламенят, ако бъдат изложени на източник на запалване, като ключове за осветление или запалки.

Коригиращи действия и препоръки:
  • Когато използвате дезинфекциращ гел на алкохолна основа, се уверете че сте осигурили достатъчно време за пълното му изсъхване / изпаряване;
  • Избягвайте да докосвате всякакви повърхности, докато гелът не изсъхне напълно. Всеки източник на запалване може да предизвика инцидент като описания по-горе;
  • Ако не сте сигурни в начина на използване на дезинфектанти на алкохолна основа, измиването на ръцете с сапун и гореща вода има същия ефект като гела за ръце.