Свят

„InterManager“ стартира Морска шампионска лига

„InterManager“ представи днес „Морска шампионска лига“, уебсайт където корабните оператори могат да споделят своите успехи при смени на екипажите.

„Морска шампионска лига“ е инициатива на Асоциацията на корабните мениджъри InterManager, която цели да отдаде нужното признание на компаниите, които продължават да бъдат креативни при справяне с привидно непреодолимите пречки, породени от кризата COVID-19.

„InterManager вярва, че трябва да се отдаде нужното признание на онези, които вместо просто да говорят, запретнаха ръкави и веднага започнаха да работят, за да намерят начини за репатриране на своите моряци и персонал.“

каза капитан Куба Шимански, генерален секретар на „InterManager“

„Надяваме се тази таблица да предаде ясно послание на всички заинтересовани страни в отрасъла, че морската индустрия не е забравила своите моряци, че сме готови и способни да извършваме смени на екипажите и да посочим използваните маршрути.

„Като работим колективно, ние можем да обединим ресурсите си за смени на екипажите и да постигнем много повече, отколкото бихме постигнали сами.“

Таблицата на „Морска шампионска лига“ е достъпна на уеб сайта на „InterManager“ и ще се обновява и актуализира непрекъснато.