Свят

ICS публикува Engine Room Procedures Guide

Международната Морска Камара (ICS) публикува Engine Room Procedures Guide (Ръководство за процедурите в машинното отделение).

Международната Морска Камара (ICS) публикува Engine Room Procedures Guide (Ръководство за процедурите в машинното отделение), за да предостави ясни указания за безопасна и екологична експлоатация и поддръжка на машинните отделения.

Дизайнът, сложността и разположението на механизмите в машинните помещения на корабите от световния флот варират значително в сравнение с условията на мостика. Въпреки това до днес няма специализирано ръководство за безопасна работа в машинно отделение. Международната Морска Камара се изправи пред това предизвикателство и публикува Engine Room Procedures Guide.

Уникалното за индустрията ръководство дава подробни указания относно процедурите в машинното отделение за да се гарантира, че машинните помещения на корабите се експлоатират и управляват безопасно, като в същото време се опазва околната среда.

По модела на публикуваното от ICS и световно признато Ръководство за процедурите на мостика (Bridge Procedures Guide), новото Ръководство за процедурите в машинно отделение е приложимо за всички видове търговски кораби и ще бъде безценно средство за главните механици и всички членове на машинна команда, както и за корабните компании, и учебните институции. То е мощен инструмент в подкрепа на установените най-добри практики в световната индустрия.

„Машинните помещения са сложна среда, в която дори незначителни грешки могат да доведат до сериозни последици“, казва Сунил Кришнакумар, старши технически съветник в ICS и ръководител на проекта. „С ясна информация за прости, но жизненоважни процедури, следвайки указанията на Ръководството за процедурите в машинно отделение, можете да избегнете скъпо струващи щети, оценявани на милиони и най-важното – загуба на човешки живот.“

„Ръководството е създадено с помощта на експертна група от всички сектори на индустрията. Знаем, че все още се случват сериозни инциденти в машинните отделения, дори по време на елементарни процедури. Това ново ръководство за най-добри практики за управление на машинното отделение дефинира основни процедури и следователно трябва да спомогне за по-нататъшното подобряване на стандартите за безопасност, опазването на околната среда и спазването на правилата на Международната Морска Организация (IMO).“

Ръководството за процедурите в машинно отделение определя рутинните процедури в машинното отделение и също включва полезни чеклисти за машинна команда. То предоставя ясни насоки за безопасна и екологична експлоатация и поддръжка на машинните помещения, следвайки международните стандарти и препоръки, приети от Международната Морска Организация (IMO).

Препоръчва се всеки търговски кораб да има Engine Room Procedures Guide.