България

Институт по рибни ресурси – Варна започна морска експедиция

На 29.07.2020 започна морска експедиция на Институт по рибни ресурси – Варна по проект „Изследвания върху видовете от групата на белите миди и предложение за нови управленски мерки“ (WHITECLАM).

Изследванията ще обхванат райони от южното и северното черноморие в дълбочина от 1  до  30 м.

Целта на проекта е да се установят количествата на видовете от групата на белите миди, да се направи сравнение с предишни периоди и да се предложат мерки за управление.

Институт по рибни ресурси - Варна морска експедиция
Снимка: Институт по рибни ресурси – Варна
Институт по рибни ресурси - Варна морска експедиция
Снимка: Институт по рибни ресурси – Варна