България

Инвестбанк представи преференциални условия за моряци

„Инвестбанк“ АД представи преференциални условия за физически лица, упражняващи своята дейност в областта на морския транспорт.

Моряшка книжка или моряшки паспорт ще служат като удостоверение пред „Инвестбанк“, че лицата упражняват своята дейност в областта на морския транспорт. 

Преференциите са следните:
 1. Разплащателна сметка в BGN, EUR, USD за получаване на месечно възнаграждение/работна заплата, независимо от валутата, без да е задължително издаване на дебитна карта към сметката:
 • Преференциален лихвен процент 0,05%.
 • Без такса за откриване.
 • Месечна такса за поддържане и обслужване на разплащателна сметка 1,00 лв. или равностойността в съответните валутни единици по фиксинг на БНБ.
 1. При желание на клиента има възможност за издаване на дебитна карта – основна и допълнителна за член на семейството му, към горепосочената разплащателна сметка:
 • Без такса за теглене на АТМ терминал, собственост на Банката.
 • От терминал, собственост на друга банка в България – 0,50 лв.
 1. Получаване на входящи преводи:
 • Без такса – от държави на територията на ЕИП, получени в евро или валути на държави-членки на ЕИП.
 • от държави на територията на ЕИП във валута, различна от евро или валути на държави-членки на ЕИП  (включително USD) за суми до 10 000 евро – в съответните валутни единици по фиксинг на БНБ – 0,04 %, min EUR 2, max EUR 4, а за суми над EUR 10 000 – в съответните валутни единици по фиксинг на БНБ – 0,06 %, min EUR 6, max EUR 30.

„Инвестбанк“ АД няма да събира други такси и комисиони за обработка на тези входящи валутни преводи.

 1. Теглене на каса на суми:
 • Без ЗАЯВКА до 5 000 валутни единици и такса за теглене 1,00 евро или равностойността в съответните валутни единици по фиксинг на БНБ!
 • За суми над 5 000 валутни единици, със заявка – 0,25%
 1. Ипотечни кредити при преференциален лихвен процент от 2,68%, срок до 35 години и без ограничение в максималния размер на кредита.
 1. Потребителски кредити при преференциален лихвен процент от 4,30% и размер на кредита до 70 000 лв.
 1. За спестяванията на членовете на Морската общност предлагаме атрактивни условия по депозити с опция за довнасяне:
Условия по депозити

За своите клиенти „Инвестбанк“ АД разполага с офиси в гр. Варна и гр. Бургас: 

 • Финансов център Варна – гр.Варна бул.Владислав Варненчик 38;
  Директор Николай Георгиев тел. за контакти и e-mail: 052 684 584, 0888 780576, ngeorgiev@ibank.bg
 • Финансов център Бургас – гр. Бургас, ул. Иван Вазов № 2
  Директор Пенчо Черкезов тел. за контакти и e-mail: 056 879601, 0888669590, cherkezov@ibank.bg

Подробна информация за местоположението на Финансовите центрове  и АТМ на банката може да намерите: ТУК

Може да изтеглите преференциалните условия в .pdf формат от ТУК [Размер на файла: 241 KB]

Забележка:
Информацията за преференциалните условия е любезно предоставена от ръководството на „Инвестбанк“ АД и е актуална към момента на нейното публикуване на интернет страницата на Maritime Global.