България

Ден на сини кариери ще се проведе онлайн на 27 май

„Ден на сини кариери“ ще се проведе онлайн на 27 май 2021 г., от 13:30 до 16:00 часа

Регистрация за участие ТУК

Събитието се организира от Морски клъстър България в сътрудничество с Българска морска камара и със съдействието на Висше военноморско училище „Никола Й.Вапцаров“ и Технически университет – Варна. Четвъртата поредна инициатива на морската общност за запознаване и привличане на младите хора към професионално развитие в секторите от „синята“ икономика се поощрява от Механизъм за подкрепа на Черно море към Европейската комисия.
„Ден на сини кариери“ е насочен към ученици от основни и средни училища, студенти, които са изправени пред един от трудните избори в живота си – този на професия и реализация. Събитието ще предостави на младежите възможност да получат ценна информация за професии в секторите от „синята“ икономика, която включва няколко основни групи сектори: такива с традиции и натрупан дългогодишен опит (корабоплаване, пристанищни дейности, корабостроене и кораборемонт, офшорен добив на нефт и газ, крайбрежен и морски туризъм, рибарство и аквакултури), нововъзникващи сектори с голям потенциал за развитие (възобновяема енергия от морето, синя биоикономика и биотехнологии, морски минерални ресурси) и иновативни икономически дейности и предизвикателства (морски данни, морска сигурност, морско пространствено планиране, споделена инфраструктура, опазване на околната среда, устойчиво използване на морето и общи умения).

„Синият растеж“, устойчивото развитие на морската икономика, предотвратяването и справянето с климатичните изменения са сред приоритетите на Европейския съюз. Добре подготвените специалисти в секторите на морската икономика са ценен капитал на държавата и двигател на просперитета й не само в крайбрежните райони.

В доклада на Световната Банка за Синята икономика на България, публикуван през м. Декември 2020 г. се прави преглед на основни предизвикателства и възможности за преход на морско базираните икономически сектори на Република България към синьо икономическо развитие, като терминът „синя икономика“ се използва в смисъл устойчиво използване на морските ресурси за икономически растеж, а черноморското крайбрежие е определено като солиден център на икономически растеж и дом на нарастващ брой крайбрежни жители, които съставляват 10 процента от цялото население на страната. „Значителна част от българската крайбрежна икономика продължава да разчита на традиционни сектори като крайбрежен туризъм, морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищни услуги, риболов. Тези сектори от морската икономика на България генерират през 2018 г. 995 млн. евро брутна добавена стойност, което е приблизително 2 % от националната БДС и осигуряват 3,4 % oт всички работни места. Потенциалът на съществуващите сектори в синята икономомика може да се отключи чрез специфични предизвикателства, които изискват по-добро управление, планиране и опазване на ресурсите. Необходимо е да се приеме визия, стратегия и пътна карта за синята икономика, която ще ускори прехода към холистичен подход…….“.