България

Известни са победителите в конкурса „Бъдеще за Черно море“

Известни са победителите от първото издание на конкурса „Бъдещето на Черно море“

Приключи първото издание на конкурса „Бъдещето на Черно море“, организиран от Морски клъстър България в партньорство с Българска морска камара, Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“, Технически университет – Варна и Колеж по туризъм към Икономически университет – Варна в рамките на поредното пето издание на „Дни на сини кариери“. Наградите за победителите са осигурени от Община Варна.

Конкурсът е свързан с популяризирането на морските професии в областта на синята икономика сред младежка аудитория от различни възрастови групи. Основната му цел е да се привлече вниманието и интереса на младите хора към синята икономика  в България, към разнообразието от професии и стопански дейности, както и въздействието, което те оказват върху Черно море. Конкурсът предоставя на младите хора възможност да представят своето виждане за влиянието на човешката дейност върху морето, перспективите за намаляване на вредните въздействия и подобряване на чистотата му, а така също да предложат концепции за екологични решения.

Участие взеха  ученици от първи до дванадесети клас от цялата страна, като полученият общ брой на творбите е 277, от които 14 есета, 27 проекта (презентации и компютърен дизайн на плакати), останалите 236  – рисунки, изпълнени с различни техники.

Като организатори на конкурса изказваме благодарност към всички участници за интереса, активността и положените усилия. Благодарим и на всички, които отделиха от времето си да разгледат и оценят всички получени конкурсни работи  и на община Варна, дирекция „Образование  и младежки дейности“ за предоставените награди.

Победителите са обявени на интернет страниците на Морски клъстър България www.marinecluster.com  и Сини кариери  http://bluecareers.marinecluster.com/

Желанието на Морски клъстър България е конкурсът, посветен на синята икономика, да се превърне в ежегодно събитие от национален мащаб.