България

Иновации и дигитализация за устойчиво развитие на синята икономика на България

Националната конференция „Иновации и дигитализация за устойчиво развитие на синята икономика на България“ се организира от Министерство на транспорта и съобщенията на Република България, национален координатор за Общия дневен ред за Черно море (CMA) и Морски Клъстър България в ролята му на Национален хъб на CMA.

Събитието ще се проведе на 22 юни в „Международен конгресен център“, гр. Бургас и чрез директно излъчване онлайн.

Целта на събитието е да популяризира действащи европейски и национални политики и инструменти за насърчаване на иновациите и дигитализацията за постигане на устойчиво развитие на синята икономика в България. Представянето на европейските добри практики и успешни примери на национално ниво, имат за цел да покажат иновативни идеи и опит, да насърчат обществения диалог и да катализират търсенето на решения в отговор на предизвикателствата на прехода към по-устойчива синя икономика на България чрез интелигентна специализация и дигитализация.

За участие е необходима предварителна регистрация на следния линк.

Програма на събитието