IMO DCS

Система за събиране на данни за консумираното гориво – Fuel oil consumption data collection system (IMO DCS)