IMOПубликацииРегулативни

IMO DCS – смяна на флага или компанията

Изменението на  MARPOL Annex VI относно т.н. система за събиране на данни за консумираното гориво (fuel oil consumption data collection system (IMO DCS)) влезе в сила на 01.03.2018г. с резолюция MEPC.278(70).

Съгласно MARPOL Annex VI, Правило 22А, започвайки от 2020г., кораби с бруто тонаж 5,000 бруто тона (БТ) и повече, трябва да предоставят на флаговата администрация или друга призната от нея организация (ПО), годишен отчет с данни за количествата горива консумирани през предходната година. За целта се използва методика описана в Част II на Плана за Управление на Енергийната Ефективност на Кораба (Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP Part II).

В допълнение, MARPOL Annex VI, Правило 22А изисква следното:

В случай на промяна на компанията1, данните за консумираните горива през текущата година, до момента на промяната, трябва да бъдат изпратени на флаговата администрация или ПО в деня на преминаването на кораба към новата компания или в най-кратък срок след това, доколкото последното е практически възможно.

Аналогично при смяна на флага или флага и компанията1 едновременно, данните за консумираните горива през текущата година, до момента на смяната, трябва да бъдат изпратени на старата флагова администрация / ПО в деня на смяната или в най-кратък срок след това, доколкото последното е практически възможно.

След като горното бъде направено и след проверка на данните, Администрацията на флага / ПО ще издаде „Декларация за съответствие – Отчитане на консумираното гориво“ („Statement of Compliance – Fuel Oil Consumption Reporting“).

Какво трябва да направят корабособствениците и операторите?

Новите корабособственици / мениджъри, трябва да се уверят, че старите корабособственици / мениджъри са подали необходимите отчети за консумираните през годината до момента на прехвърлянето на кораба горива и да поискат копие на „Statement of Compliance – Fuel Oil Consumption Reporting“ за съответния период от време.

Тези, които планират смяна на флага или продажба на кораб, трябва да предприемат стъпки за изпращане на изискваните отчети за консумираните горива до Администрацията на флага / ПО.


1 Компания означава корабособственика или всяка друга организация или лице, като мениджър или беърбоат чартьор, който е поел отговорността за експлоатацията на кораба от корабособственика и който при поемането на тази отговорност се е съгласил  да поеме всички задължения и отговорности, наложени от Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code).