МестниРегулативни

Турция увеличава глобите за замърсяване от корабите

През Януари 2019г. Турция обяви поредното увеличение (с 23.73%) на санкциите налагани от турската Environmental Protection Agency (EPA) за замърсяване причинено от корабите. Според „Official Gazette of the Republic of Turkey“ („Resmi Gazete“), размерът на глобите за замърсяване в турски териториални води се ревизира годишно. Въпреки това, от декември 2018г. насам, това е второто голямо увеличение. Прилагат се различни ставки за физически и юридически лица.

В долните таблици е сравнен размерът на глобите определен към края на месец декември 2018г. и последното увеличение от месец януари 2019г. за физически лица. За юридически лица (корабособственици, оператори и т.н.) долните цифри ще се умножават по три.

1) Замърсяване с петролни продукти (гориво, сантинни води, нефтени отпадъци и др.)

Бруто тонаж

Декември 2018Януари 2019
До 1000 (включително)200.00 TRY / тон247.46 TRY / тон
Между 1000-5000 (включително)Допълнително 40.00 TRY / тонДопълнително 49.49 TRY / тон
Над 5000Допълнително 10.00 TRY / тонДопълнително 12.37 TRY / тон
2) Замърсяване с твърди отпадъци и отпадни води 
Бруто тонажДекември 2018Януари 2019
До 1000 (включително)100.00 TRY / тон123.73 TRY / тон
Между 1000-5000 (включително)Допълнително 20.00 TRY / тонДопълнително 24.75 TRY / тон
Над 5000Допълнително 10.00 TRY / тонДопълнително 12.37 TRY / тон
3) За замърсяване причинено от танкери (суров петрол, гориво, сантинни води, нефтени отпадъци и др.)
Бруто тонажДекември 2018Януари 2019
До 1000 (включително)400.00 TRY / тон494.92 TRY / тон
Между 1000-5000 (включително)Допълнително 100.00 TRY / тонДопълнително 123.73 TRY / тон
Над 5000Допълнително 10.00 TRY / тонДопълнително 12.37 TRY / тон
 4) Изхвърляне на замърсен баласт от танкери
Бруто тонажДекември 2018Януари 2019
До 1000 (включително)72.88 TRY / тон90.17 TRY / тон
Между 1000-5000 (включително)Допълнително 14.54 TRY / тонДопълнително 17.99 TRY / тон
Над 5000Допълнително 2.32 TRY / тонДопълнително 2.87 TRY / тон
Новите тарифи вече се прилагат, като:
 • При повторно нарушение сумите ще се умножават по x2
 • При изхвърляне на опасни вещества сумата ще се определя, като размерът на глобата за замърсяване с петролни продукти се умножи по x10
 • В случай, че замърсяването бъде отстранено със собствени средства, санкцията ще бъде в размер на 1/3 от посочените по-горе суми.

Корабособствениците имат право да подадат жалба пред Административния съд в срок от 30 календарни дни от датата на известяване. Обжалването обаче няма да доведе до отмяна на заповедта за арестуване на кораба. Като цяло шансът за успех при обжалване е малко вероятен.

„EPA“ има право да поиска плащане на глобата в брой и като цяло не приема никаква форма на обезпечение за освобождаване на корабa. В изключителни случаи, може да приеме платежна гаранция от корабните агенти, дължима в рамките на максимум 1-2 дни.

Имало е случаи, когато властите са потвърждавали, че ще освободят кораба срещу гаранционно писмо издадено от P&I клуб или застрахователна компания признати от турското правителство, но са изисквали оригиналът на гаранционното писмо с нотариално заверен превод, което би довело до забавяне отплаването на кораба.

При заплащане на глобата в рамките на периода за обжалване, корабособствениците могат да се възползват от 25% отстъпка. Това няма да възпрепятства обжалването.

Видозаписите или снимките направени от служителите по опазване на околната среда или бреговата охрана могат да бъдат предоставени на трети страни единствено със съдебно решение. Имало е обаче случаи, когато такива са били неофициално предавани на агенти или P&I клуб.

За избягване на глоби в турски води, местните агенти препоръчват:
 • Избягване на дебаластиране, освен ако баластът не е потвърдено чист
 • Затваряне и пломбиране на всички задбордни кранове
 • Запушване на всички шпигати
 • Да не се извършват тестове по хидравликата за люковите закрития
 • Да се избягва миене на плубите и надстройката
 • Водата от системата за обработка на отпадни води да се събира в танк до напускането на турски териториални води
 • Да не се изхвърлят никакви отпадъци в турски води
 • Да не се извършва почистване на ръжда или боядисване докато корабът е на кей или на котва
 • При ремонтни дейности, дори когато замърсяването е по вина на кораборемонтния завод, корабът може да бъде подведен под отговорност.