Свят

Световен морски ден и ден на моряка – 2019

Тазгодишната тема на световния морски ден, който ще бъде отбелязан в централното управление на IMO в Лондон на 26.09.2019г. с дипломатически прием е „Засилване ролята на жените в морската общност“.

Паралелно Световният морски ден ще бъде честван в Картахена де Индиас, Колумбия с любезната покана на правителството на република Колумбия от 15 до 17 септември.

Денят на моряка, както обикновено, ще бъде честван на 25.06.2019г.

С цел популяризиране, правителствата на държавите-членки и международните организации се насърчават да организират, подходящи събития през годината, за да отпразнуват Световния морски ден.

Корабоплаването е индустрия, в историята на която доминират мъжете. Посредством вече 30 годишната си програма за развитие на капацитета и равенството между половете, IMO подкрепя индустрията и съдейства на жените да постигнат представяне, в съответствие с очакванията за двадесет и първи век. Поставяйки човешкия елемент и изграждането на капацитет на челни позиции IMO отчита, че корабоплаването трябва да адресира всеки сектор от общността за да привлече качествени кадри за морска кариера.

Като специализирана агенция на Организацията на обединените нации, IMO поема непоколебим ангажимент към съдействие за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие. В съответствие с петата цел за равенство между половете, IMO продължава да подкрепя участието на жените както на брегови позиции, така и на длъжности на корабите, под надслов „обучение – видимост – признание“. Тазгодишната тема дава на IMO уникалната възможност да работи с различни заинтересовани страни в областта на корабоплаването в посока постигане на целите и по-специално петата от тях.

Напредъкът постигнат от IMO в посока равенство между половете датира от 1988г, когато няколко морски учебни заведения отварят вратите си за студентки, а IMO е в авангарда на специализираните агенции на ООН, които създадават глобална програма известна като „Интеграцията на жените в морския сектор“. Проведена в няколко фази, тя изгради институциална рамка за инкорпориране на принципа за равенството между половете в политиките и процедурите на IMO, чрез резолюции целящи осигуряване на достъп до морско обучение и възможности за назначаване на жени на позиции в морския сектор.

Днес програмата на IMO “Жените в корабоплаването“ дава осезаеми резултати. Под егидата на IMO бяха създадени седем регионални морски асоциации за жени в Африка, Арабския свят, Азия, Карибите, Латинска Америка и Тихоокеанския басейн,  обхващащи около 70 страни и 230 участници. Тези асоциации осигуряват трамплин за изграждане на регионални възможности за обучение, отговарящи на специфичните нужди и изисквания на жените, като се отчитат социално-културните фактори определящи достъпа до обучение и кариерно развитие. Достъпът до тези регионални асоциации осигурява на членовете платформа за обсъждане на редица проблеми, свързани с пола и от техническо естество, за споделяне на опит и допринася за преодоляване на някои институционални препятствия и културни особености, пред които са изправени жените, влизайки в морската индустрия.

Жените завършили Световния морски университет на IMO и Международния институт по морско право, вече присъстват във всички инициативи на IMO по отношение на половете, както като основни заинтересовани страни, така и като ментори. Тяхното присъствие като морски администратори и вземащи решения въздейства благоприятно за нови назначения на жени.

В допълнение IMO подкрепя засилването на ролята на жените чрез специални стипендии, чрез осигуряване на достъп до високо ниво на техническо обучение за жените в морския сектор от развиващите се страни и осигуряване на благоприятна среда за кариерно развитие в морските администрации, пристанищата и морските учебни заведения.

Противно на традиционните очаквания, жените все повече се срещат в морето по целия свят. Тяхното значимо участие в икономиката, политиката и обществото е ключово за справяне с морските предизвикателства, но равенството между половете в морския сектор твърде често се пренебрегва.

Морският сектор се нуждае както от мъжка, така и от женска работна сила, ако иска да се изправи пред предизвикателствата, свързани с пренасянето на световните стоки и горива по ефективен, безопасен и екологично чист начин. Изпълнението на това изисква силни и напредничави морски администрации и мъже и жени готови да нарушат вековните социално-културни модели. Повечето жени на борда ще извървят дълъг път към решаването на предизвикателствата, пред които е изправена морската индустрия, особено недостига на квалифицирани моряци. Начинът за справяне с този проблем е да се убедят повече млади хора, както мъже, така и жени, да търсят дългосрочна кариера в морския сектор, като се привлече техния интерес от много ранна възраст и чрез осигуряване на безопасна работна среда, особено в рамките на ограниченията на кораба.

Показателно е, че бенефициентите от работата на IMO в подкрепа на равенството между половете са не само обучаваните, но и националните морски администрации като цяло, за които ефективният морски транспорт е от ключово значение за развитието на икономическата инфраструктура. Показателно от всички инициативи на IMO за равенство между половете е, че засилването на влиянието на жените движи процъфтяващи икономики в целия свят, стимулира растежа и развитието и облагодетелства всички нас, работещите в глобалната морска общност, в стремежа ни към безопасно, сигурно, чисто и устойчиво корабоплаване.