Инспекции

Съвместна информационна кампания на Paris MOU и Tokyo MOU

Парижкият и Токийският меморандуми по държавен пристанищен контрол (Paris MoU и Tokyo MoU) са публикували съобщение за съвместна информационна кампания за подпомагане на гладкото имплементиране на изискването за максимално съдържание на сяра от 0.50% в горивата влизащо в сила от 01.01.2020г.

При инспекции по реда на ДПК в периода от 01.01.2019 до 31.12.2019,  на корабите, които все още не са готови да отговорят на новото изискване ще се издава предупредително писмо „Letter of Warning MARPOL Annex VI Sulphur Oxides (SOx) and Particulate Matter (Regulation 14)“

Целта е да се повиши осведомеността на корабните екипажи и компаниите, като се напомни и насърчи съответствието с изискванията на правила 14 и 18 от MARPOL Annex VI от 01.01.2020г.