МестниРегулативни

Фуджейра забрани скруберите с отворен цикъл

Пристанището на Фуджейра официално забрани използването на скрубери с отворен цикъл. Съгласно Notice To Mariners No. 252. След влизане в сила на ограничението на IMO за максимално съдържание от 0.50% сяра в горивата (IMO 2020 sulphur cap), корабите посещаващи пристанището трябва да използват горива в съответствие с изискванията на MARPOL Annex VI.