МестниРегулативни

Китай – още за зоните за контрол на емисиите и системите за почистване на отработените газове

На 29.12.2018 министерството на транспорта на Китай публикува допълнителна информация относно зоните за контрол на емисиите (ECA) и системите за почистване на отработените газове, съгласно която изхвърлянето на третираща вода от скруберите се забранява в следните райони:

 • Пристанищните райони намиращи се в крайбрежната зона за контрол на емисиите (12 мили от брега);
 • Зоните за контрол на емисиите по вътрешните водни пътища (регулираните зони на реките Yangtze и Xijiang);
 • Района на Bohai.
В допълнение към публикация от 27.02.2019:

Корабите използващи високосернисто и нискосернисто гориво, трябва да имат документирана процедура за преминаване на двата вида гориво. Преминаването на нискосернисто гориво трябва да завършило напълно, преди корабът да влезе в ECA. Преминаването обратно на високосернисто гориво трябва да започне едва след напускане на ECA. Трябва да се съхраняват записи за:

 • времето и координатите на началото и края на операцията по преминаване от един вид гориво на друг;
 • сярното съдържание на горивата използвани преди и след операцията по преминаване;
 • наличието на горива в танковете;
 • използваното количество нискосернисто гориво.

Корабите използващи брегово захранване трябва да направят запис за началото и края на използването му и името на оператора.

Когато се използват алтернативни източници на чиста енергия, като например LNG, трябва да бъдат направени подходящи записи. За корабите с двигатели на двойно гориво (dual-fuel engines) трябва да се запишат количествата на различните горива, времето и координатите на превключване на горивото и името на оператора.

Забранява се изхвърлянето на третираща вода от системите за почистване на отработени газове с отворен цикъл във зоните за контрол на емисиите по вътрешните водни пътища, пристанищните райони намиращи се в крайбрежната зона за контрол на емисиите и района на Bohai. Забранява се изхвърлянето в морето и изгарянето на утайки от третиращите води.

В следните случаи, когато корабът не използва гориво отговарящо на изискванията трябва да се поиска освобождаване (exemption) от Maritime Safety Administration of the People’s Republic of China (China MSA):
 • Корабът не може да използва гориво отговарящо на изискванията, докато не бъдат извършени конструктивни промени или промени в оборудването, но това трябва да се направи не по-късно от една година след влизане в сила на изискванията на Implementation Plan of Ship Air Pollutants Emission Control Area (01.01.2019);
 • Корабът не може да бъде снабден с подходящо гориво, въпреки всички възможни усилия;
 • Корабът не може да отговори на изискванията за определен период от време поради повреда на оборудването;
 • Корабът не може да отговори на изискванията за определен период от време поради осигуряване на неговата безопасност или спасяване на човешки живот на море.

Неофициален превод на уведомлението на министерството на транспорта на Китай може да прочетете от тук. Документът е публикуван на страницата на Japan P&I Club