СвятТехнологии

Промяна при отчитане на времето от GPS устройствата

На 06.04.2019г. начинът по който GPS устройствата интерпретират часа и датата, може да бъде негативно повлиян от промяна в предаването на сигнала към тях (GPS legacy navigation (LNAV) message).

Начинът по който GPS предава сигнал за датата и времето, включва номера на седмицата (GPS week number). За да определят точното време, GPS устройствата използват номера на седмицата и броя на секундите от началото на седмицата, като последните се зануляват всяка неделя в 00:00 часа. Номерът на седмицата се предава чрез 10 битово двоично число, към което всяка седмица се прибавя единица. Когато това двоично число приеме стойност 1111111111, което в десетична бройна система е равно на 1023 т.е. 1024 седмици защото първата седмица е с номер 0 (приблизително 19.7 години), то трябва да бъде занулено и отброяването да започне отначало т.е. от 0. Това зануляване предстои да се случи 18 секунди преди 00:00 UTC между 06.04.2019 и 07.04.2019. Възможно негативно последствие е грешно интерпретиране на датата от GPS устройството, като то може да покаже 21/22.08.1999 (1024 седмици назад). Всяко устройство използващо GPS сигнали може да бъде засегнато. В документацията на много от моделите е включена информация как да се процедира при зануляване на week number (WN), като изискванията ще са различни в зависимост от модела и годината на производство. При по-новите ресивери се очаква проблемът да е решен и зануляването на WN да не се отрази на нормалната им работа. Трябва да се отбележи, че модернизираната система за предаване на GPS сигнали включва формат (civil navigation (CNAV) message format), който е значително по-гъвкав от (LNAV) message и използва 13 битов WN, при което зануляване се очаква на 5/6.01.2137г.

ПРЕПОРЪКИ:
  • Проверете дали в документацията на устройството има необходимата информация;
  • Убедете се, че фърмуерът (firmware) е последна версия. Следва да се извърши от оторизиран сервиз;
  • При необходимост се свържете с производителите, за да сте сигурни, че оборудването няма да бъде негативно засегнато от зануляването на WN

Справка: Official U.S. government information about the Global Positioning System (GPS) and related topics