СвятТехнологии

Заглушаването на GPS от Русия застрашава навигацията

Заглушаването на GPS от Русия застрашава навигацията, предупреждава „Standard Club“.

Наскоро публикуван доклад на нестопанската анализаторска група „C4ADS“ показва, че руското заглушаване и манипулиране (спуфинг1 от английското spoofing) на GPS сигнали е по-мащабно, отколкото се смяташе досега. След едногодишно разследване „C4ADS“ е публикувала доклад наречен „Над нас само звезди“ („Above Us Only Stars“), разобличаващ спуфинга на GPS в Русия и Сирия. В доклада се подчертава, че атаките срещу глобалната навигационна спътникова система са сериозна стратегическа заплаха.

При спуфинга, атакуващият успява умишлено да заблуди устройството така, че то да покаже некоректна информация  без знанието на потребителя. Докладът също повдига въпроса за „интелигентното заглушаване“ – процес при който се използват привидно валидни GPS сигнали, пречещи на приемника да определи позицията. Това би довело до неправилно функциониране на много GPS устройства без да сигнализират за повреда или грешно местоположение на кораба.

Според доклада, за период от две години са регистрирани около 10,000 случая на спуфинг, от които са засегнати 1,300 кораба в различни райони на Черно море, Средиземно море и Финския залив.

На долната схема е показано как работи спуфингът на GPS.

Kак работи спуфингът на GPS
Kак работи спуфингът на GPS
 1. GPS сателитите излъчват навигационни сигнали към Земята;
 2. GPS приемникът изчислява истинското местоположение на кораба въз основа на навигационните сигнали от автентичните спътници;
 3. GPS устройството изпраща на корабния AIS коректна информация за позицията на кораба;
 4. Корабният AIS изпраща информацията за истинската позиция на кораба до глобалната система за мониторинг на AIS;
 5. Предавателят за спуфинг на GPS имитира истинския GPS сателит и излъчва фалшиви навигационни сигнали;
 6. GPS приемникът изчислява невярна позиция на кораба въз основа на фалшивите навигационни сигнали;
 7. GPS устройството изпраща невярната позиция на кораба към корабния AIS;
 8. Корабният AIS изпраща фалшивата позиция до глобалната система за мониторинг на AIS.
„Standard Club“ препоръчва:
 1. Всички офицери на мостика да са запознати с проблема и навигационното оборудване, което може да бъде негативно повлияно;
 2. Да се осигури, че офицерите на мостика уверено използват други методи за определяне позицията на кораба и проверка акуратността на GPS показанията;
 3. Да се осигури, че офицерите на мостика могат точно да определят позицията на кораба без помощта на GPS.

Пълният доклад на „C4ADS“ може да бъде изтеглен от тук.


1 Спуфинг е създаването на фалшив сайт (в случая сигнал от сателит), който имитира в детайли истинския.