СвятТехнологии

Изкуствен интелект предвижда риска от сблъскване на кораби

През месец април, „Fujitsu“ съвместно с морската и пристанищна администрация на Сингапур (Maritime and Port Authority of Singapore (MPA)) проведоха тестове за анализиране на рисковете за морския трафик в Сингапурския проток.

„Fujitsu“ демонстрира ефикасността на иновативната си технология за прогнозиране на рисковете от сблъскване на кораби. Новата технология използва възможностите на изкуствения интелект за предвиждане на потенциално опасни ситуации между корабите.

Използвайки възможностите на изкуствения интелект, технологията „Fujitsu Human Centric AI Zinrai“, разработена от „Fujitsu Laboratories“, може да открие риск от сблъскване на кораби и да предвиди опасните зони, като динамични рискови точки. Технологията има потенциала да бъде приложена в системи за контрол на трафика (VTS), с цел повишаване на безопасността. „Fujitsu“ планира да предостави услуги, включващи тази технология за контрол на трафика до 2020 г.

В световен мащаб, центровете за контрол на трафика използват най-малкото разстояние на сближаване като индикация и мярка за избягване на сблъскване. Възможността да се определи и предвиди движението на корабите, особено в райони с натоварен трафик, като Сингапур, е ключов фактор за намаляване на риска от инциденти. За тази цел „Fujitsu“ и „Fujitsu Laboratories“ са направили проучвания и разработки за изчисляване на рисковете от сблъскване на кораби и динамично прогнозиране на „горещи“ точки.

Изследването и тестовете

„Fujitsu“ е провела своите изследвания и тестове с помощта на около 10 служители от отдела за управление на трафика и отдел „пристанищни системи“ на МРА в продължение на 24 месеца.

Информация за тестовете

Въз основа на предишни данни за трафика в Сингапурския проток, предоставени от MPA, „Fujitsu“ използва технологията, за да извлече информация, за случаи на сблъскване или опасни ситуации, в които са въвлечени множество кораби, както и примери за образуване на рискови точки. Информацията получена от технологията за прогнозиране е била сравнявана с тази от операторите.

Идентифициране на риска от сблъскване
Идентифициране на риска от сблъскване
Динамично предвиждане на рискови точки
Динамично предвиждане на рискови точки
Оценка

Технологията на „Fujitsu“ е демонстрирала възможности за детайлно и количествено определяне на риска, преди той да бъде идентифициран от оператора. Тя разпознава потенциален инцидент приблизително 10 минути преди опасната ситуация, което на теория предоставя на оператора около 5 минути повече, за предприемане на необходимите действия и уведомяване на корабите. Технологията на „Fujitsu“ е успяла да идентифицира сценарии, при които рискът от сблъскване би могъл да бъде недооценен и да сигнализира за възможен инцидент. В допълнение, тя може да прогнозира рискови зони до 15 минути преди тяхното формиране, което позволява на оператора да предприеме адекватни действия, за избягване на инциденти.

Въз основа на резултатите, „Fujitsu“ ще продължи да работи със Сингапур, за да подобри технологията и да предостави решение, за безопасна навигация и контрол на морския трафик до 2020 г.