Инспекции

Концентрирана Инспекционна Кампания на Черноморския Меморандум по ДПК

Представители на Комитета за държавен пристанищен контрол, ръководен орган на Меморандума за разбирателство относно Държавния Пристанищен Контрол (ДПК) в Черноморския регион (BS MOU), се срещнаха в Бургас, за двадесетата сесия от 16 до 18 април 2019 г.

Комитетът разгледа и одобри решение за Концентрирана Инспекционна Кампания (Concentrated Inspection Campaign (CIC)) на тема „Аварийни системи и процедури“ („Emergency Systems and Procedures“). Тя ще се проведе в периода от 01 септември до 30 ноември 2019 г. съвместно с Парижкият и Токийският меморандуми за държавен пристанищен контрол (Paris MoU и Tokyo MoU). За координатор на кампанията беше определена Морската администрация на България.

Комитетът разгледа възможни теми за бъдещите CIC и се съгласи да извърши Концентрирана Инспекционна Кампания на тема „Стабилитет“ („Stability in General“) през 2020 г. За координатор на тази кампания беше определена морската администрация на Румъния.

На срещата бяха разгледани и одобрени редица ревизирани насоки за инспекторите по реда на ДПК, включително насоки за Система за изобразяване на електронни карти и информация (ECDIS), Морската Трудова конвенция (MLC), управление на баластните води (BWM), Работно време и почивка.

Комитетът разгледа въпроса за „неотстранените забележки“ и беше отбелязано, че експертите следва да бъдат инструктирани от държавите-членки, преди инспекцията да се уверят, че забележките от предходни проверки са отстранени и в случай че те не могат да бъдат закрити, да се включват в новия рапорт.

Срещата бе председателствана от капитан Dmytro Petrenko – ръководител на Морската администрация на Украйна.

Г-н Петър Киров – Главен секретар на Българската морска администрация произнесе приветствено слово и официално обяви откриването на срещата. Г-н Киров подчерта жизненоважната роля на държавния пристанищен контрол за по-безопасно корабоплаване и по-чисти морета. Той заяви, че България оценява големите постижения и успехите на Черноморския Меморандум за Разбирателство по ДПК през годините. Той увери, че България ще продължи да сътрудничи и дава своя постоянен принос към Меморандума.