СвятТехнологии

Оптимизиране разхода на гориво с изкуствен интелект предлагат Fujitsu и Kongsberg

„Fujitsu“ и „Kongsberg digital“, предложиха услуга за оптимизиране разхода на гориво чрез изкуствен интелект, обединявайки усилия за намаляване емисиите на парникови газове от корабите.

Новата уеб базирана услуга, ще позволи на корабните компании да редуцират разходите за гориво за големите кораби и да намалят емисиите на парникови газове. Това може да бъде постигнато без необходимост от реконструкции и скъпи инвестиции.

Услугата „Fujitsu Vessel Fuel Optimization“ (VFO) се предлага като част от „Kognifai Services portfolio“ за цифрови екорешения на „Kongsberg“. Тя е лесна за използване и генерира незабавни и значителни икономии за клиентите, като същевременно спомага за постигане на целите за намаляване на емисиите от парникови газове от морския транспорт.

Не се изисква инсталиране на сензори и софтуер на корабите. Услугата е уеб базирано приложение, което може да се внедри незабавно. То използва изкуствен интелект, за да научи стратегиите на капитаните и експлоатационните параметри на корабите. Комбинира ги с метеорологичните и хидрографски прогнози, като вятър, вълнение и течения и предлага оптимални маршрути, за да максимизира енергийната ефективност, безопасността и рентабилността.

Услугата разработена от „Fujitsu“ е съвременно решение за анализ на данни и оптимизиране на прехода, чрез изкуствен интелект, способно да използва AIS (Automatic Identification System) данни с отворен код.

Услугата позволява на капитаните и на бреговите служители да следят планираните и актуализираните маршрути и да поддържат диалог с екипажа за оптималния маршрут, като помагат за намаляване разхода на гориво. Ще се предлагат и нови високотехнологични услуги с възможност за използване на входна информация от VDR (Voyage Data Recorder), като информация за двигателя и данни от сензори за по-модерните и автоматизирани кораби.