България

20 години РКТ в България, празник и повод за равносметка

На 17.09.2019 във Варна се проведе международна конференция „20 години ръководство на корабния трафик в България.

Мероприятието беше организирано от ДП „Пристанищна инфраструктура“ по случай 20 годишнината от установяването на услугите по управление на корабния трафик и информационното обслужване на корабоплаването в България. Почетни гости бяха г-н Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Стоян Пасев, областен управител на област Варна и г-н Иван Портних, кмет на община Варна.

Стартът на конференцията беше даден от малкия Калоян, ученик от четвърти клас на СОУ „Свети Климент Охридски”.

Той впечатли присъстващите с емоционално послание на български и английски език, символизиращо вярата, надеждата и любовта. СОУ „Свети Климент Охридски” участва в инициативата за популяризиране на морската професия „С кораб около света“.

международна конференция "20 години ръководство на корабния трафик в България
На добър час на форума пожела кметът на община Варна Иван Портних.

„Продължаваме с редица проекти свързани с развитието на пристанищата, като двете рибарски пристанища в Аспарухово, развитието на „Варна – изток“ и „Варна – запад“ “, каза г-н Портних.

По повод 20 годишнината от установяването на услугите по управление на корабния трафик и информационното обслужване на корабоплаването в България и като високо признание за постигнатите резултати, той връчи почетен плакет на генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ Ангел Забуртов.

„Вярвам, че сътрудничеството между община, министерство и ДППИ ще е все така ползотворно“, завърши г-н Портних.

Областният управител Стоян Пасев честити годишнината и поздрави юбилярите за постигнатите успехи.

Той подчерта, че инвестициите направени от ДП „Пристанищна инфраструктура“ дават нов, съвременен и конкурентен облик на град Варна, с безопасно от всяка една гледна точка пристанище.

Министър Росен Желязков отбеляза, че 20 години са достатъчно дълъг период за много равносметки.

„За тези 2 десетилетия всъщност е постигнато целенасочено, добре планирано, добре програмирано онова, което служи за пример не само за системен подход, но и за ефективно електронно управление в сферата на цялата логистична верига на един значителен бизнес, който представлява морският и речният транспорт“, каза г-н Желязков.

Той допълни, че подходът винаги е бил системен, с мисъл занапред, с мисъл за устойчивост и приемственост и е чудесно, когато това служи за пример за изграждането на останалите системи, не само в сектора на транспорта, а изобщо в развитието на процесите за нуждите на бизнеса, за нуждите на обществото.

Генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ г-н Ангел Забуртов, благодари на всички, които уважиха събитието.

„Двадесет години е зрялост, излязохме от тийнейджърската възраст и с удоволствие можем да отчетем отлични резултати“, заяви генералният директор на ДППИ.

Той си пожела на 25-ата годишнина на Ръководството на корабния трафик у нас позицията Harbour Master вече да бъде в състава на ДППИ, следвайки добрите световни практики.

Честването на 20 години от установяване на услугите по управление на корабния трафик и информационното обслужване на корабоплаването в България продължи с посещение на Брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването – Варна и официално откриване на декоративно-пластична композиция „Котвата”. Стилната пластика, дело на варненския скулптор Киро Янев, предава непреходното, запомнящо се послание на котвата – символът на морето, на вярата, на надеждата, на завръщането у дома.

Дейността по управлението на корабния трафик и информационното обслужване на корабоплаването започва да се изпълнява от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ през 2008 година. От тогава до сега са внедрени едни от най-съвременните и високо технологични системи. Те предоставят възможност за непрекъснат обмен на информация между участниците в транспортния процес, както и в цялата логистична верига. Към настоящия момент страната ни се намира в световния авангард в областта на усвояване и внедряване на иновативни научни и технически достижения в областта. България е сред водещите държави по дигитализация на пристанищните услуги.

Международна конференция "20 години ръководство на корабния трафик в България
Кметът на община Варна връчи почетен плакет на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“
Международна конференция "20 години ръководство на корабния трафик в България
Министър Росен Желязков отбеляза, че 20 години са достатъчно дълъг период за много равносметки
Официално откриване на декоративно-пластична композиция „Котвата”
Официално откриване на декоративно-пластична композиция „Котвата”
Официално откриване на декоративно-пластична композиция „Котвата”
Стилната пластика е дело на варненския скулптор Киро Янев
Официално откриване на декоративно-пластична композиция „Котвата”
Официално откриване на декоративно-пластична композиция „Котвата”
Брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването – Варна
Брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването – Варна

Инж. Филип Карагьозов