Свят

Отбелязваме Световния морски ден

На 26 септември световната морска общност отбелязва ежегодния Световен морски ден.

Тази година темата на Световния морски ден е „Засилване ролята на жените в морската общност“.

Световният морски ден е официален ден на Организацията на обединените нации (ООН). Всяка година тя предоставя възможност да се привлече вниманието върху значението на корабоплаването и други морски дейности и да се подчертае определен аспект от работата на IMO. Всяка година има определена световна морска тема, която се използва за насочване на събития и дейности през цялата година.

Правителствата поотделно, съвместно и регионално се насърчават да отбелязват ежегодния Световен морски ден на дата по свой избор, но обикновено в последната седмица на септември.

През 2019 г. вече са проведени поредица от дейности и събития, свързани с темата „Засилване ролята на жените в морската общност“. Много заинтересовани страни от морския бранш с ентусиазъм се заеха с темата, която беше повдигната на семинари, конференции и панелни дискусии.

„Равенството между половете беше признато като една от ключовите платформи, на които хората могат да изградят устойчиво бъдеще. Това е една от 17-те цели, в основата на Програмата на ООН за устойчиво развитие, която страните от цял свят заявиха, че ще изпълняват“, заяви Генералният секретар на IMO Китак Лим.

Много дейности през 2019 г. са спомогнали в подкрепа на посланието, че ролята на жените в морската общност е важна за постигане на устойчивост и успех в съвременния свят.

Тази година IMO приканва целия морски свят да подчертае и покаже ангажимента си за подкрепа на жените и петата цел на ООН за устойчиво развитие, а именно равенство между половете.

Програмата на IMO „Жените в мореплаването“ (Women in Maritime) ще продължи да подкрепя жените в морския сектор през следващите години чрез определени стипендии; чрез улесняване на достъпа до висококачествено техническо обучение на жените в морския сектор в развиващите се страни; чрез създаване на среда с възможности за кариерно развитие в морските администрации, пристанищата и морските учебни институти; и като улеснява изграждането жени професионалисти в морските асоциации, особено в развиващите се страни.

Източник: Пресцентър на IMO