Свят

Мерки на ЕС в морския транспорт за ограничаване на COVID-19

EMSA публикува информация за мерки, които всяка държава от ЕС е предприела в областта на морския транспорт, за ограничаване на инфекцията с COVID-19.

Пандемията на COVID-19 оказва силно въздействие върху живота и работата на хората в Европейския съюз и по целия свят. В условията на пандемията е изключително важно органите, отговорни за осигуряването на безопасен превоз на стоки и хора на борда на корабите, да са напълно запознати с превантивните мерки, приети от всяка държава-членка на ЕС и Европейската асоциация за свободна търговия, (ЕАСТ).

Европейската агенция по морска безопасност (European Maritime Safety Agency (EMSA)) публикува на официалната си интернет страница информация, предоставена от държавите-членки на ЕС за мерките, които всяка държава е предприела в областта на морския транспорт, за ограничаване на инфекцията с коронавирус COVID-19. Коректността на информацията зависи от информацията, предоставена от съответната държава-членка на ЕС и държава от ЕАСТ.

Информацията е достъпна на: http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html