ПиратствоСигурност

BMP West Africa – практики срещу пиратството в Западна Африка и Гвинейския залив

BMP West Africa предоставя най-добрите практики за корабите срещу пиратски нападения край бреговете на Западна Африка, включително Гвинейския залив.

Новата публикацията е разработена да помогне на корабните екипажи да открият, забавят и противодействат на външните заплахи за тяхната безопасност. Най-добрите управленски практики за борба с пиратството и повишаване на морската сигурност край бреговете на Западна Африка, включително Гвинейския залив (BMP West Africa), допълват насоките за борба с пиратството от последните резолюции и циркуляри на Международната морска организация (www.imo.org) в този регион.

Ситуацията с морската сигурност край Западното крайбрежие на Африка е сложна и динамична. BMP West Africa дава насоки на корабните екипажи как да избягват и как да не стават жертва на морски инциденти по сигурността в тези води. Изданието има за цел да помогне за планиране на рейса, откриване, избягване, възпрепятстване, забавяне и докладване на пиратски атаки. То определя оценката на риска като неразделна част от планирането на рейса за назначаване на подходящи мерки за избягване и предотвратяване на нападения.

Последиците от липсата на ефективни мерки за сигурност могат да бъдат изключително тежки. Указанията, съдържащи се в изданието, намаляват риска от пиратски нападения и въоръжен грабеж.

Публикацията може да бъде свалена от Maritime Global Security