ПиратствоСигурност

193 са регистрираните пиратски нападения и въоръжени грабежи за 2019г.

IMO публикува годишен доклад за регистрираните пиратски нападения и въоръжени грабежи срещу кораби през 2019г.

Според докладът, броят на регистрираните пиратски нападения и въоръжени грабежи срещу кораби, в това число опитите за такива, през 2019г. са 193 за целия свят. През 2018г. са били регистрирани 223 инцидента. Това бележи около 14% намаление и най-ниският брой докладвани инциденти от 1996г. насам.

Най засегнатите райони през 2019г. са Западна Африка (67 инцидента), проливите Малака и Сингапур (45 инциденти) и Южнокитайско море (34 инцидента), следвани от Тихоокеанския регион на Южна Америка (14 инцидента), Карибския регион на Южна Америка (12 инциденти) и Индийския океан (10 инцидента).

Броят на инцидентите в Гвинейския залив (Западна Африка), през 2019г. е намалял с 14 инцидента, спрямо 81 инцидента през 2018г. Въпреки това, броят на инцидентите с отвлечен и изчезнал екипаж в този регион се е увеличил от 11 през 2018г. на 20 инциденти през 2019г., в които общо 151 екипажа са били отвлечени / изчезнали. Това е най-високият регистриран брой досега. Данните разкриват почти равен брой инциденти в международните води, териториалните води и в пристанищните райони на региона.

Броят на инцидентите в проливите Малака и Сингапур е нараснал на 45, от 8 инцидента, докладвани през 2018г. Около 70% от инцидентите, докладвани през 2019г., са насочени към кораби на ход. Това е значителен процент в сравнение с глобалната средна стойност от около 34%.

Въпреки че все още е третият най-засегнат регион, броят на инцидентите с пиратски нападения и въоръжени грабежи срещу кораби, извършени в Южнокитайско море, е намалял с почти 50% в сравнение с 2018 г., като през 2019г. са докладвани 34 инцидента. Тенденцията към намаляване на инцидентите в този регион се наблюдава от 2013г., когато са били регистрирани 142 инцидента. Тези данни включват инциденти, възникнали във водите край Филипините и Индонезия, и инциденти в района на моретата Сулу и Сулавеси (водите между Филипините и Малайзия).

Броят на инцидентите в Латиноамериканските региони и в Карибския регион като цяло се запазва с 29 регистрирани инцидента през 2019г. в сравнение с 30 през 2018г. Тази обща сума включва инцидентите в Карибския регион, които намаляват с 5 инцидента от миналата година до 12 през 2019 г., докато инцидентите в Тихоокеанския регион на Латинска Америка нарастват с 6 до 14 инцидента през 2019г. четирима членове на екипажи са били отвлечени при три отделни инцидента в Латиноамериканския и Карибския региони.

Данните показват, че общият брой взети заложници / отвлечени или изчезнали през 2019г., е най-високият за последните пет години – 173 души, над 87% от които са били отвлечени в Западна Африка, следвана от Южнокитайско море и Латиноамериканските региони.

Общият брой на инцидентите с пиратски нападения и въоръжени грабежи срещу кораби включително опитите за такива, докладвани на IMO, от 1984г. до края на декември 2019г., е нараснал до 8 186.

Пиратски нападения и въоръжени грабежи срещу кораби през 2019г.
Пиратски нападения и въоръжени грабежи срещу кораби през 2019г. по региони

Пиратски нападения и въоръжени грабежи срещу кораби през 2019г.
Годишна статистика на инцидентите с пиратски нападения и въоръжени грабежи срещу кораби