СвятТехнологии

Швартови въжета с иновативен дизайн подобряват безопасността

Maersk ще започне въвеждането на иновативни швартови въжета със защита от камшичен ефект (Snap Back Arrestor (SBA) ropes).

Швартоването е една от най-опасните дейности на кораба. Когато натегнато швартово въже се скъса, рязкото отделяне на енергия може да накара въжето да премине през кораба и кея със скорост почти 500 MPH (мили в час), което е приблизително равно на 805 км/ч. Работейки в тясно сътрудничество с доставчиците, за да решат това предизвикателство, Maersk избра производител базиран в Норвегия, наречен TIMM ROPES, който предложи нова технология за швартови въжета.

Новата технология се отличава със специална сърцевина, която се удължава повече от въжето около нея, поглъщайки огромната енергия, отделена при скъсване на натегнатото въже. В резултат на това, вместо да се върне по непредсказуем начин и с голяма скорост, скъсаното въже просто ще падне на земята. Новите въжета имат синя цветна ивица улесняваща откриването на повреди по въжето, които биха могли да доведат до неговото скъсване. Това е друга важна функционалност, разработена за повишаване на безопасността.

След като концепцията SBA беше проверена чрез тестове проведени при производителя TIMM ROPES, няколко кораба на Maersk бяха включени през 2019г. в деветмесечен пилотен проект при който новите швартови въжета бяха използвани заедно с традиционните, на кораби с различни размери. Сътрудничеството с TIMM ROPES, доставчик който е на пазара от 18-и век, осигури стандартизирането на размерите на новите въжета и тяхната съвместимост с вече съществуващите.

Maersk ще започне постепенна подмяна на традиционните швартови въжета при изтичане на техния 5 годишен живот.