Регулативни

Какво е Mooring Winch Brake Render Testing?

Mooring Winch Brake Render Testing е периодично изпитване на натоварване и настройване на спирачката на швартовия винч на база на т.н. Equipment Number (EN) на кораба.

Mooring Winch Brake Render Testing – на български тест за приплъзване на спирачката на швартовия винч

Защо е необходим тест за приплъзване на спирачката?

Когато корабът е швартован, спирачките на винчовете и швартовите въжета трябва да го задържат безопасно към кея. Когато параметрите на околната среда се променят поради фактори като вятър, течение, вълни, преминаващи наблизо кораби, голям крен или диферент, спирачките на винчовете трябва да бъдат най-слабото място в цялата швартова система. Вместо да се скъса въжето или да се повреди конструкцията на винча или фитингите (кнехтове, клюзове и т.н.), спирачката на винча трябва да приплъзне отпускайки въжето по предварително определен и контролиран начин, преди да бъдат надвишени параметрите на EN, така че плавателният съд впоследствие да може да бъде безопасно прибран към кея.

Основни параметри

На етапа на проектиране на всеки кораб се присвоява „EN“ (Equipment Number). EN определя проектното за кораба минимално разрушаващо натоварване Ship Design Minimum Breaking Load (SDMBL), което след това служи за определяне на минимални изисквания за скорост на вираене на винча, задържаща способност на спирачката, минимално разрушаващо натоварване на въжето и минимален брой на швартовите въжета.

Проектното за кораба минимално разрушаващо натоварване SDMBL трябва да бъде отправната точка при тестовете за задържаща способност на спирачката Brake Holding Capacity (BHC). При построяването на кораба, той е оборудван с швартови въжета с минимално разрушаващо натоварване Minimum Breaking Load (MBL), приблизително равно на SDMBL. MBL на въжето може да бъде по-голям от проектния за кораба SDMBL, но винаги трябва да е по-малък от стойността на безопасното работно натоварване Safe working load (SWL) на швартовите фитинги (кнехтове, клюзове и др.). Затова задържащата способност на спирачката трябва да се определя на база на SDMBL, а не на MBL на въжето.

Стандартите за проектиране и изграждане на фитинги и носещите ги конструкции от корабния корпус свързани с влаченето и швартоването са определени от MSC/Circ.1175. Съгласно този циркуляр, проектното натоварване приложено към швартовите фитинги и носещите ги конструкции от корабния корпус трябва да бъде 1.25 пъти по-голямо от разрушаващото натоварване на швартовите въжета. Последното се определя въз основа на EN (Equipment Number).

Препоръчва се задържащата способност на спирачката (иначе казано натоварването при което спирачката трябва да приплъзне), да бъде настроено на 60% от SDMBL.

Mooring Winch Brake Render Testing
Графика: Rightship
Как се извършва тестът за приплъзване на спирачката?

На борда трябва да се предостави комплект за изпитване от корабостроителния завод или от производителя на швартовите винчове, заедно с подробни инструкции.

Преди началото на тестовете трябва да се провери, че спирачката, нейният механизъм и спирачният барабан са изправни и в добро състояние. Всяка повреда, или прекомерно износване трябва да бъдат отстранени преди да започне изпитването.

По същество самият тест се извършва с хидравличен крик. Трябва да се осигури, че спирачката ще приплъзне при прилагане на натоварване равно на 60% от SDMBL, но не по-рано. Това положение на винта за натягане трябва да се маркира, за да се осигури че при всяко швартоване ще се прилага този натяг на спирачката.

Mooring Winch Brake Render Testing
Снимка: Rightship
Различава ли се процедурата при различните видове швартови винчове?

Изключително важно е тестът и изчисленията да бъдат извършени според типа на конкретния швартови винч. При винчовете с два барабана изчисленията трябва да се извършат за една витка на въжето на работния барабан. При винчовете с един барабан трябва да се направи консултация с производителя колко витки да бъдат заложени при изчисленията. Добре е да се знае обикновено колко витки има на барабана при нормални швартови операции.

Използвани източници:
[1] Rightship