ИнцидентиСвят

Спасителна операция на химикаловоза „Blue Star“ (видео)

Спасителната операция на заседналия на 23 ноември 2019г. край бреговете на Испания химикаловоз „Blue Star“ е проведена от „SMIT Salvage“.

На 23 ноември 2019 в машинното отделение на химикаловоза „Blue Star“ избухва пожар последван от „Black out“. Корабът е под баласт, но на борда му има 120 тона нефтопродукти (гориво и нефтени утайки). Поради лошото време плавателният съд засяда на скалистия бряг на Арес, Галисия, Испания. След неуспешни опити на местните организации да върнат кораба на вода, е сключен договор за спасителна операция със „SMIT Salvage“.

За максимално бързо изпомпване на нефтопродуктите и за да се минимизира риска от замърсяване на околната среда, до кораба е изградена въжена линия. Мобилизирани са два влекача на „Boskalis“ – „Boka Pegasus“ и „Princess“ с обща теглителна способност над 460 тона BP (bollard pull). След подсилване на кърмовите кнехтове на заседналия кораб, от двата влекача са подадени буксирни въжета. На 10 декември „Blue Star“ е успешно върнат на вода. Той е провлачен до Ферол, Испания.