България

Дамен ще строи драга за ИАППД

ИАППД подписа договор с „Дамен шипиярд Горинхем“ за построяване и доставка на специализирано плавателно средство за драгиране.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) инж. Павлин Цонев подписа договор за построяване и доставка на специализирано плавателно средство за драгиране. „Дамен шипиярд Горинхем“, Нидерландия спечели обявената обществена поръчка след като предложи цена от 6 100 000 лева без ДДС. Според параметрите на договора, драгата трябва да бъде доставена в Русе в срок от 10 месеца.

Драгиращата техника се доставя в рамките на проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав“, съфинансиран Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, по който Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ е бенефициент. Предстои подписването на още три договора за доставки на маневрен кораб, понтон и шалан.

Проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“ е съфинансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспорт и транспортна инфраструктура“. Общата му стойност е  20 632 677,38 лв.

Източник: ОПТТИ