ВидеоСвятТехнологии

MoorMaster – автоматично вакуумно швартоване

Технологията за автоматично вакуумно швартоване MoorMaster на фирмата Cavotec, прави швартоването безопасно, бързо и ефективно.

MoorMasterТМ елиминира необходимостта от швартови линии, като вместо това използва автоматични вакуумни възглавници, които захващат и освобождават плавателните съдове за секунди, само с натискането на един бутон.

MoorMaster драстично подобрява безопасността и оперативната ефективност, оптимизира взаимодействието между кораба и кея и в много случаи дава възможност на пристанищата да спестят разходи за инфраструктура.

Конвенционалното швартоване е бавно, изключително опасно и често отнема много време. То е енергоемък и трудоемък процес, който изисква участието на екипажа, а за по-големите кораби се използват влекачи и подрулващи устройства.

Технологията за автоматично вакуумно швартоване MoorMaster на Cavotec, елиминира опасностите и скъпо струващите швартови въжета.

MoorMaster включва един или няколко швартови робота, които се захващат към борда на кораба посредством вакуумни възглавници. Техногологията е подходяща буквално за всички видове кораби. Системата е изградена от модулни секции, така че да може да се използва за кораби с различна големина и при различни условия на околната среда. MoorMaster не изисква модификации по плавателните съдове, тъй като се закрепва към борда посредством вакуумни възглавници. Необходима е единствено плоска повърхност.

Когато корабът се допре до фендерите, MoorMaster се захваща към неговия корпус посредством вакуумните възглавници. Те се задействат само с натискането на един бутон от оператор, който може да се намира на мостика на кораба, в контролна зала на пристанището или друго подходящо място. MoorMaster фиксира положението на кораба, като не му позволява да се мести спрямо кея. В същото време, системата позволява неговото движение нагоре и надолу. Ако вертикалното положение на кораба се промени значително поради промяна в газенето или приливното движение на морето, системата реагира като последователно премества вакуумните възглавници една по една – процес наречен stepping“.

Системата може да бъде монтирана по различни начини, според характеристиките на кея и условията на околната среда, например върху кея, на лицето на кейовата стена или върху плаващ понтон.

MoorMaster скъсява времето за швартоване буквално до секунди. Вакуумните възглавници се закрепват към плавателния съд за по-малко от 30 секунди и се освобождават за 15 секунди. Това позволява на пристанищните оператори да увеличат броя на обработваните кораби. Технологията намалява консумацията на гориво и вредните емисии, намалява използването на влекачи и съкращава времето за обработка. Тя ограничава движението на кораба, което води до по-голяма производителност при товаро-разтоварните операции. Управлява се дистанционно от един оператор. Това освобождава ресурси за изпълнението на други процеси и подобрява безопасността.

MoorMaster се експлоатира вече повече от 20 години. Инсталирани са над 80 такива системи на различни терминали по целия свят.

За повече информация:
https://www.cavotec.com/moormaster
https://www.moormaster.com