Регулативни

Парламентът на Обединеното кралство обсъжда работното време на моряците

Парламентът на Обединеното кралство обсъжда работното време и фалшифицирането на записите за часовете на работа и почивка на моряците.

На 10 февруари 2021 г. Парламентът на Обединеното кралство внесе предложение Early Day Motion 1481 относно злоупотребите с работното време и часовете на работа и почивка на моряците. Предложението се позовава на доклад на Световния морски университет (СМУ),  озаглавен „Култура на приспособяване“, който подчертава системните нарушения в прилагането на регулаторния режим за времето на работа и почивка на моряците, които подкопават доверието в международните разпоредби, касаещи работното време.

В предложението се отбелязва, че докладът на СМУ, базиран на интервюта с моряци, регулаторни органи по морска безопасност, пристанищни власти, флагови администрации и моряшки организации, разкрива вкоренена култура на фалшифициране на времето за работа и почивка на моряците, в което е въвлечена цялата индустрия, от администрациите на флага и корабособствениците до самите моряци на борда на корабите. В предложението се подчертава заключението на доклада, че 14-часовият работен ден е станал стандарт за някои моряци, в противоречие с Морската Трудова Конвенция (МОТ). Изразява се съгласие с Националния съюз на железопътните, морските и транспортните работници (RMT), че докладът на СМУ разкрива култура на комерсиален натиск върху моряците и безопасното комплектуване на корабите с екипаж. Изразено е становище, че пандемията от коронавирус е засилила кризата, свързана с условията на труд на моряците, и че това изисква по-строги регулаторни и правоприлагащи мерки на национално и международно ниво. Призовава се правителството да работи с морските синдикати, за изпълнение на препоръките от доклада на СМУ.

Early day motions (EDMs) са предложения, внесени за обсъждане в Камарата на общините, за които няма насрочена дата. Поради това, малко от тях действително се обсъждат. Много от тях обаче привличат голям обществен интерес и медийно отражение. Те се използват за документиране на възгледите на членовете на парламента по различни теми или за привличане на внимание към конкретни събития или кампании. Чрез събиране на подписи от други парламентарни представители, те могат да бъдат използвани за демонстриране на степента на парламентарна подкрепа за определена кауза или гледна точка.