България

Започват изпитания на нова драгираща техника на ИАППД

Започват изпитания на новата драгираща техника на ИАППД, доставена по проект, подкрепен от Европейския фон за регионално развитие.

Най-новият кораб, който става част от флота на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ вече е в Русе и до дни започват изпитания на драгиращата техника. Маневреният кораб, който беше построен в „С.Ц. Корабостроителница АТГ Гюргево“, ще носи името „Искър“.

Плавателният съд е част от проект за доставка на специализирано оборудване за драгиране на река Дунав, който включва още драга, тръби за транспортиране на наноси, шалан и понтон. „Искър“ ще има спомагателна функция при използването на драгажната техника. С негова помощ понтонът, шаланът и драгата „Янтра“ ще могат да се придвижват до критичните участъци, при които ще се налага корекция за осигуряване на плавателния път по река Дунав в българския участък на реката.

Общите средства за всички доставки по проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“ са 20 632 677,38 лева, а стойността на маневрения кораб е 5 404 000 лева без ДДС.  Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 и със средства от националния бюджет.

Предстои корабът да получи официално своето име на церемония, която ще се състои през пролетта.