Свят

IACS прекратява членството на Руския морски корабен регистър

Съветът на IACS обяви в прессъобщение, че прекратява членството на Руския морски корабен регистър в асоциацията.

След последните трагични събития в Украйна и произтичащите от това действия, предприети от правителства и други субекти по целия свят, включително, по-специално, санкции в Обединеното кралство, където се базира IACS, Съветът на IACS непрекъснато разглежда развитието на прилаганите санкции, за да гарантира, че спазва напълно всички законови изисквания.

Като част от тази текуща оценка и след получаването на външни правни съвети, Съветът на IACS прие, че текущото членство на Руския морски корабен регистър (Russian Maritime Register of Shipping) в IACS вече е невалидно. Поради това и съгласно условията на своята харта, която изисква съгласие от 75% или повече от неговите членове, Съветът на IACS прие резолюция, с незабавно действие, с която прекратява членството на Руския морски корабен регистър в IACS.

IACS изразява дълбоко съжаление за обстоятелствата, довели до това решение, и се надява, че военните действия в Украйна ще бъдат прекратени възможно най-скоро и че мирът в региона ще бъде възстановен.

Горното е свободен превод на прессъобщението.


За Maritime Global

Maritime Global се реализира по моя идея и изпълнение, с доброволен и безвъзмезден труд, в личното ми свободно време и се финансира изцяло с лични средства от мен. Всеки, който има желание да публикува материал или да съдейства по друг начин за развитието на сайта, нека се чувства свободен да се свърже с мен.