МестниРегулативни

Украински съд отсъди в полза на корабособственика по дело за контрол на баласта

Украински съд се произнесе срещу екологичния инспекторат по дело, свързано с контрол на баласта и твърдения за замърсяване.

След години на спорове, свързани с вземането на проби и тестването на баластните води и действията на екологичния инспекторат спрямо кораби в Украйна, сега украински съд се произнесе срещу екологичния инспекторат по дело, свързано с контрол на баласта и твърдения за замърсяване в пристанището на Южни.

Според информация от North P&I Club, кораб извършвал операции по дебаластиране през юли 2019 г., когато екологичните инспектори го обвиняват в замърсяване, като налагат на кораба значителна глоба и заповед за задържане, включително персонална глоба на капитана. Адвокатската кантора ANK действаща от името на капитана, оспорва обвиненията с твърдението че действията на инспектората са били незаконни. Съдът се съгласява с тяхната позиция и отсъжда в полза на капитана. След това, действайки от името на корабособственика, е направен успешен иск срещу инспектората за връщане на платените глоби. Това довежда до обжалване от страна на инспектората. През май 2021 г. петият апелативен административен съд (Одеса, Украйна) отхвърля жалбата, подадена от екологичния инспекторат срещу първоинстанционното решение.

„Адвокатска кантора ANK обяви, че това дело касае най-голямата парична сума, присъдена от съда в полза на корабособственика по дела, свързани с баласт, и че това е първият случай, при който апелативният съд отсъжда в полза на собствениците.“, Съобщава North P&I Club.

В допълнение към докладваните проблеми относно вземането на проби и тестването на баластните води в Украйна и историческите опасения относно действията на екологичните инспектори, украинското правителство обяви през февруари 2020 г. закриването на „Държавната екологична инспекция за защита на Черно море“, поясняват от North P&I Club.

Местният кореспондент Dias Consulting съобщи, че отговорностите по качеството на баластните води ще бъдат прехвърлени към регионалните отдели. Svertilov Marine Consulting добави, че това също ще бъде под надзора на украинското министерство на околната среда, като също така информира, че прекратяването на дейността на настоящия инспекторат ще бъде продължителен и сложен процес, така че той може да продължи да функционира през този период.“

Източник: North P&I Club.