България

ДППИ представя модерно оборудване за реагиране при замърсявания

Модерно оборудване за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания в морските и речни пристанища ще бъде представено във Варна.

Модерно оборудване за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания в акваторията на морските и речни пристанища у нас ще бъде представено от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) във Варна.

Демонстрацията ще се проведе на 23.03.2022 г. (сряда) от 14.00 часа в  База СНО на ДППИ, като част от заключителното събитие по проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“.

В условия, близки до реалните, ще се разиграе операция по отстраняване на нефтен разлив и замърсяване, причинено от плаващи твърди отпадъци. На вода ще бъдат пуснати част от доставените по проекта високоспециализирани моторни лодки. Бонове за нефтени разливи, бонове от лек тип за твърди отпадъци, скимъри и лъкови колектори са част от оборудването, което ще се използва при демонстрацията. Осигуряването на модерните съоръжения и оборудване от най-ново поколение за участие в операции по отстраняване на експлоатационни и аварийни замърсявания в пристанищните акватории за първи път предоставя цялостна организация за реагиране на аварийни замърсявания във всички морски и речни акватории на пристанищата у нас.

Проектът се финансира чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. и с национално съфинансиране. В резултат на неговото изпълнение се постига привеждане на българските пристанища към изискванията на Европейския съюз в областта на околната среда, произтичащи от европейските политики и директиви, както и на международните конвенции и стандарти в областта на водния транспорт. Внедряването на Интегрирана информационна платформа, която е част от проекта, значително ще подпомогне и взаимодействието между различните участници по веригата при предаването на отпадъци от корабите.