БизнесБългария

Обявен е търг за беърбоут чартър на м/ф „Героите на Севастопол”

„Български морски квалификационен център“ ЕАД (БМКЦ) обяви търг с явно наддаване за отдаване под наем чрез договор за беърбоут чартър на м/ф „Героите на Севастопол”.

Корабът ще бъде отдаден под наем с договор за беърбоут чартър, базиран на стандарта на BIMCO (Балтийски и международен морски съвет), “BARECON 2001”.

Срокът на наемното правоотношение е 6 месеца, считано от датата на предаване на кораба, който ще бъде автоматично продължаван с три пъти по 6 месеца, при условие, че наемателят не изпрати изрично уведомление, че след изтичането на съответния 6 месечен период няма да ползва кораба.

Началната тръжна цена е в размер на 766 USD без ДДС за календарен ден. Търгът ще се проведе на 31.05.2022 г.

Източник: БМКЦ