България

Посланикът ни във Великобритания ще представлява България в IMO

Посланикът ни във Великобритания ще представлява България в Международната морска организация.

Правителството определи за постоянен представител на България към Международната морска организация (ММО) със седалище в Лондон посланика ни в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия Марин Райков.

Определянето на постоянен представител към ММО ще допринесе за по-видимата и проактивна позиция на страната ни в областта на морската сигурност и транспорт, превенцията на замърсяванията и сигурността на търговското корабоплаване.

България е сред страните-основателки на ММО от 1960 г. и е страна по почти всички конвенции и други правни инструменти, приемани под егидата на ММО. Основните приоритети за страната ни целят повишаване на състоянието на морската безопасност, сигурност и опазването на морската среда от замърсяване.